Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Lahteen uusi kehätie

Valtari-allianssi urakoi vaativaa osaa Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeessa.
Valtatie 12 on Suomen ainoita valtateitä, jotka vielä kulkevat kaupungin keskustan läpi. Asiaan on kuitenkin tulossa muutos toteuttamissopimuksen myötä, jonka Liikennevirasto, Lahden kaupunki ja Hollolan kunta solmivat keväällä 2017 lähes 20 vuotta vireillä olleeseen hankkeeseen liittyen. Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeeseen kuuluvat eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Nykyinen tie kulkee Lahden keskustan ja Hollolan kunnan kaupunkialueen läpi, ja uuden valtatien odotetaan lisäävän liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentävän liikennemelua, päästöjä ja ruuhkaisuutta keskustan alueella ja myös pienentävän pohjaveden pilaantumisriskiä tärkeällä Salpausselän pohjavesialueella. Tavoiteaikataulun mukaisesti uusi tie avataan liikenteelle vuoden 2020 lopussa.
Lahden tunnelityömaa 2

Valtari-allianssi urakoi vaativaa hankeosaa

Hanke on jaettu kolmeen osaan: 1A-hankeosa sisältää valtatien parantamisen Hollolan päässä, hankeosa 2 Lahden eteläisen sisääntulotien parantamisen ja hankeosa 1B eteläpään urakan. 1B on teknisesti erittäin haastava urakka eritasoliittymineen ja tunneleineen. Sen toteuttaa Valtari-allianssi, johon kuuluvat Skanska Infra, Pöyry, Liikennevirasto sekä Lahden ja Hollolan kaupungit. Allianssimallissa hankkeen tilaaja osallistuu urakan toteutukseen yhdessä suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa. Valtarin pääkonttorissa, Big Roomissa, pidetään allianssin johtoryhmän, projektiryhmän ja eri osa-alueiden kokouksia säännöllisesti ja haetaan yksimielinen päätös urakkaan liittyviin asioihin.

Skanska Infran työpäällikkö Tuomas Laamanen kertoo allianssimallin sopivan erityisesti vaativiin urakoihin, joiksi hän luokittelee Valtatie 12:n 1B-hankeosan. ”Urakka sisältää tunneleita, siltatyötä, maanrakentamista sekä georakentamista ja se vaatii monipuolista osaamista. Allianssissa yhteistyö suunnittelijan, tilaajan ja rakentajan kesken on sujuvampaa ja ongelmat ratkaistaan saman tien. Tunnelipuolella allianssimallia ollaan käytetty vasta vähän, mutta meillä on aikaisempaa kokemusta allianssityöskentelystä Pöyryn kanssa väyläpuolelta.”
Skanskan boomeri2
Lahden urakan tunnelilouhinnat aloitettiin keväällä ja niiden on määrä jatkua vuoden päivät. Tunnelia louhitaan yhdellä Boomer E2C 30 ja kahdella Boomer XE 3C 30 -tunnelinporauslaitteella, joista uusin toimitettiin elokuussa. Aluevastaava Janne Lehtinen on tyytyväinen uuteen laitteeseen: ”Boomer on tehokas ja menee hyvin kiveen. Uudet lisävarusteet – automaattinen tangonkäsittelylaite, Auto RHS, ja skannaus – tehostavat toimintaa, kun alilouhinta nähdään jo porauksen yhteydessä. Epirocin kanssa solmittu huoltosopimus parantaa laitteiden toimintavarmuutta, kun huollot tulevat varmasti tehtyä ja toimitaan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi ennakointi lisääntyy ja osat tuleviin huoltoihin tilataan ajoissa. Nykylaitteet ovat niin teknisiä, että niiden huoltamiseen tarvitaan ammattilainen”, kertoo Lehtinen. Skanskalla on käytössä myös Epirocin porakaluston teroituspalvelu, joka toimii Lehtisen mukaan hyvin. ”Kaveri hakee terät kerran viikossa Vantaalle ja palauttaa ne teroitettuina työmaalle.”

"Urakka sisältää tunneleita, siltatyötä, maanrakentamista sekä georakentamista ja vaatii monipuolista osaamista."

Tuomas Laamanen ,Skanska Infran työpäällikkö
Skanskan porari2
Kivi on Lahdessa kovaa ja siinä on hankalia rakoja, minkä takia rusnausta ja tukemista tarvitaan normaalia enemmän. Tunnelissa on tällä hetkellä kaksi perää, mutta myöhemmässä vaiheessa voidaan louhia jopa kymmentä perää yhtä aikaa. Haastattelupäivänä Boomerin ohjaimissa on Juha Turigin, jolla on 11 vuoden kokemus porarin töistä, mutta RCS 5 -ohjausjärjestelmään hän on tutustunut vasta kaksi viikkoa aikaisemmin. ”Tietokone on erilainen ja ohjaimia on vähemmän, mutta niissä on enemmän toimintoja, mikä helpottaa sitten kun niitä oppii sujuvasti käyttämään. Laitteessa on myös enemmän automatiikkaa. Hytti on tilava ja ergonomia on kohdallaan, vähän niin kuin kotisohvalla istuisi”, kertoo Turigin.

Työmaa sijaitsee pohjavesialueella ja ihan välittömässä läheisyydessä sijaitsee asuinalue sekä parakkikoulu. Porausmelusta ja louheen kuljetuksesta aiheutuu tietysti jonkin verran häiriötä, mutta keskimäärin yhteistyö sujuu Valtarin viestintäpäällikön Tarja Kojon mukaan hyvin. ”Perinteisten viestintäkanavien lisäksi käytössä on muun muassa Facebook. Halukkaat voivat myös tilata tekstiviestipalvelun, jolloin he saavat ennen jokaista räjäytystä tiedon siitä tekstiviestillä. Internet-sivuilla on reaaliaikainen kartta louhintojen etenemisestä. Lisäksi olemme käyneet lähikoulun vanhempainilloissa tiedottamassa projektista. Avoimuudella päästään parhaisiin tuloksiin”, kertoo Kojo.

Finland Boomer E Local Customer story 2018