Oikeudellinen huomautus ja tietosuojakäytäntö

Kiitos vierailustasi Epirocn verkkosivuilla. (Epiroc -konserniin ja sen tytäryhtiöihin viitataan termillä "Epiroc" tai "me").

Kiitos mielenkiinnostasi yritystämme kohtaan.

Jäljempänä löydät oikeudellisia tietoja tämän sivuston käyttämisestä ja tietosuojakäytäntömme, jossa selitetään kerättävät ja käsiteltävät tiedot sekä evästeiden käyttäminen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt kaikki käyttöehdot.

Epiroc -konserni muodostuu useista yrityksistä, jotka ovat vastuussa omasta liiketoiminnastaan ja tuotteistaan. Yksittäinen Epiroc -konsernin yritys ei ole missään tapauksessa vastuussa tai korvausvastuussa toisen yrityksen teoista tai laiminlyönneistä. Hankkimalla tietoja tämän sivuston kautta tai käyttämällä sivustoa muutoin hyväksyt, että vastuu ja korvausvastuu tuotteista, tarjouksista tai markkinointitiedoista rajoittuu vain suoraan kyseessä olevaan yritykseen.

Sivustossa annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta ja ilman, että siitä koituu meille minkäänlaista korvausvelvollisuutta. Sivuston sisältö tarjotaan lisäavuksi käyttäjille eikä se sisällä sitovaa tietoa. Et saa linkittää sivustolle ilman etukäteen antamaamme kirjallista lupaa.

Pyrimme kohtuullisissa määrin varmistamaan tarkkojen tietojen lisäämisen sivustoomme. EMME KUITENKAAN ANNA MITÄÄN TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA ANNETTUJEN TIETOJEN TARKKUUDESTA, KATTAVUUDESTA, AJANTASAISUUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. EMME MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA YHDELLEKÄÄN OSAPUOLELLE SIVUSTON KÄYTTÖÖN TAI KÄYTTÖKATKOKSIIN LIITTYVISTÄ SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ, RANGAISTUKSENLUONTOISISTA TAI MUUN KALTAISISTA VAHINGOISTA, KUTEN LIIKEVOITTOJEN SAAMATTA JÄÄMISESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, TIETOJENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN OHJELMISTOJEN TAI MUIDEN TIETOJEN KATOAMISESTA. SINUN VASTUULLASI ON RYHTYÄ KAIKKIIN TARVITTAVIIN VAROTOIMIIN JA VARMISTETTAVA, ETTÄ KÄYTTÄMISSÄSI JÄRJESTELMISSÄ EI OLE ESIMERKIKSI VIRUKSIA, MATOJA, TROIJALAISIA TAI MUITA HAITALLISIA KOHTEITA. EMME ANNA MITÄÄN TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOISTA, JOITA VOIT KÄYTTÄÄ TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA.

Tekijänoikeus, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Me omistamme tai vähintään yksi muista Epiroc -konsernin yrityksistä tai kolmansista osapuolista omistaa oikeudet immateriaalioikeuksien suojaamaan sivuston sisältöön, kuten logoihin, tavaramerkkeihin, tuotenimiin, teksti-, kuva-, grafiikka-, ääni-, animaatio- ja videotiedostoihin ja niiden sijoitteluun sivustoon. Sivuston sisältöä ei saa jäljentää, kopioida, siirtää, julkaista, levittää, muokata tai sijoittaa muihin sivustoihin tai asiakirjoihin ilman etukäteen myönnettyä kirjallista lupaa. Kaikki sivuston sisältämät immateriaalioikeudet, kuten tavaramerkit, liikesalaisuudet ja patentit, pidätetään ja niiden käyttäminen ilman niiden omistajan ennalta myöntämää kirjallista lupaa on kielletty. Sivuston sisältö ei anna käyttöoikeutta minkään muun Epiroc -konsernin yrityksen tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuteen.


Tietosuojakäytäntö


IP-osoitteet, Internet-selaimet, käyttöjärjestelmät ja toimialuenimet: Kun siirryt sivustoomme, voimme kerätä tietokoneesi IP-osoitetiedot. IP-osoitteen avulla ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää vaan Internet-palveluntarjoajasi. Lisäksi voimme kerätä myös seuraavia tietoja, joiden perusteella sinua ei voida tunnistaa: käytetyn Internet-selaimen ja tietokoneen käyttöjärjestelmän tyyppi sekä toimialueen nimi sivustosta, jolta siirryit sivustoomme. Tiedot kootaan kattaviksi demografisiksi tiedoiksi, joista käy ilmi esimerkiksi vierailijoiden maantieteellinen sijainti ja sivustossa viettämä aika. Tämän tyyppiset tiedot auttavat sivuston hallinnoimisessa, palvelinongelmien määrittämisessä ja asiakaspalvelun parantamisessa.


Evästeet


Kun käyt sivustossamme, voimme lähettää evästeitä tietokoneeseesi. Eväste on pieni tekstitiedosto tai tietojoukko, jonka käyttämäsi sivusto voi siirtää tai tallentaa tietokoneeseesi. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja, mutta jos ilmoitat henkilötietojasi meille (esimerkiksi antamalla meiltä saamasi salasanan tai rekisteröitymällä Internet-pohjaiseen palveluun), tiedot voidaan yhdistää evästeeseen tallennettuihin tietoihin. Evästeitä on kahta tyyppiä: toinen tallentaa pidemmäksi aikaa tietokoneeseesi tiedoston, joka voi säilyä koneessa virran katkaisemisen jälkeenkin. Tällaista evästettä voidaan käyttää sivustossa ilmoittamaan, mitkä tiedot on päivitetty viimeisimmän käyntisi jälkeen. Toinen evästetyyppi on nimeltään istuntoeväste, ja se tallennetaan väliaikaisesti tietokoneen muistiin. Sen avulla voidaan esimerkiksi havaita, minkä kielistä versiota sivustosta käytit. Istuntoevästeitä ei tallenneta tietokoneeseen, vaan ne katoavat Internet-selaimen sulkeutuessa. Voimme käyttää kolmansien osapuolten apua evästeiden kautta saatujen tietojen keräämisessä ja käsittelemisessä.


Voimme käyttää evästeitä useista eri syistä, joita ovat esimerkiksi • nimettömien tilastojen koostaminen selauskuvioista ja -trendeistä

 • myyntitietojen analysoiminen

 • markkinointitutkimuksen tekeminen

 • sivuston sisällön tai toimintojen mukauttaminen käyttäjäperusteisesti

 • avun antaminen tiettyjen Internet-pohjaisten palveluiden käyttäjille tai heidän sivustokäyntiensä seuraaminen

 • salasanaa käyttävien käyttäjien toistuvan pääsyn mahdollistaminen joihinkin sivustoihin ilman salasanan syöttämistä uudelleen.


Evästeiden välttäminen:


Useimmissa Internet-selaimissa voit määrittää selaimen estämään evästeet, poistamaan ne tietokoneen kiintolevyltä tai ilmoittamaan ennen evästeiden tallentamista, että sivusto sisältää niitä. Lisätietoja näistä toiminnoista saat lukemalla selaimen ohjeita. Huomaa, että jotkin sivustoistamme eivät ehkä toimi oikein ilman evästeitä.


Evästeiden välttäminen:


Useimmissa Internet-selaimissa voit määrittää selaimen estämään evästeet, poistamaan ne tietokoneen kiintolevyltä tai ilmoittamaan ennen evästeiden tallentamista, että sivusto sisältää niitä. Lisätietoja näistä toiminnoista saat lukemalla selaimen ohjeita. Huomaa, että jotkin sivustoistamme eivät ehkä toimi oikein ilman evästeitä.


Henkilötiedot

Tässä osassa kerromme, miten keräämme, käytämme ja jaamme henkilötietoja, jotka olet meille antanut tai jotka olemme muutoin hankkineet tai tuottaneet ja jotka liittyvät sinuun ("Henkilötiedot"). Epiroc on ottanut käyttöön teknisiä, hallinnollisia ja fyysisiä menetelmiä, joilla suojataan kaikki sen mahdollisesti keräämät Henkilötiedot (ks. alla). On selvää, että Epiroc noudattaa aina paikallisia lakeja ja säännöksiä ja pidättäytyy Henkilötietojen keräämisestä ja käytöstä alueilla, joissa se on lailla kielletty.


Mitä henkilötietoja Epiroc saattaa kerätä?

"Henkilötiedot" ovat tietoja, joista luonnollinen henkilö on tunnistettavissa tai mahdollisesti tunnistettavissa. Saatamme kerätä, käyttää ja käsitellä Henkilötietojasi, jotta voimme toimittaa sinulle pyytämäsi palvelut, tuotteet tai tiedot.

Emme kerää Henkilötietojasi sinun tietämättäsi tai ilman sinun lupaasi, emmekä myy tai vuokraa mitään tällaista tietoa. Jotta voimme toimittaa sinulle tietyt tuotteet, palvelut tai tiedot tai käsitellä tapahtuman, saatamme pyytää henkilötietojasi. Ilmoitamme sinulle aina, kun keräämme tietojasi.


Kuinka Epiroc käyttää keräämiään Henkilötietoja?

Henkilötietoja kerätään vain, kun se on välttämätöntä tuotteen, palvelun tai tiedon toimittamisessa tai tapahtuman käsittelemisessä tai kun toimitat tiedot johonkin muuhun tarkoitukseen, kuten työpaikkaa hakiessasi.

Henkilötietojen kerääminen (mukaan lukien käsittelyn oikeusperusteen ilmaiseminen) on läpinäkyvää toimintaa, ja sinulla on mahdollisuus hyväksyä tietojen kerääminen tai kieltäytyä siitä. Jos et halua antaa mitään pyydettyjä Henkilötietoja, Epiroc ei ehkä voi suorittaa tapahtumaa tai tuottaa pyytämiäsi tietoja, palveluja tai tuotteita.

Henkilötietoja kerätessämme ilmoitamme selkeästi, mihin tarkoitukseen niitä voidaan käyttää ja miten kauan niitä säilytämme.

Tarvittaessa saatamme tarvita lupaasi käyttää Henkilötietojasi yhteen tai useampaan yllä mainittuun tarkoitukseen. Sinulla on useita oikeuksia tilanteessa, jolloin käsittelemme Henkilötietojasi hyväksyntäsi perusteella. Jos haluat myöhemmin peruuttaa hyväksyntäsi, varmistamme, että hyväksynnän peruuttaminen sujuu yhtä helposti kuin sen antaminenkin.Kenelle Henkilötietoja voidaan jakaa:

Koska Epiroc on monikansallinen yritys, jolla on toimipisteitä monissa eri maissa, saatamme siirtää Henkilötietosi yhdeltä oikeushenkilöltä toiselle tai maasta toiseen yllä mainittuja tarkoituksia varten. Siirrämme Henkilötiedot noudattamalla sovellettavia lakisääteisiä vaatimuksia ja vain yllä mainittuja tarkoituksia vastaavassa laajuudessa. Kaikkia Epiroc -konsernin sisäisiä Henkilötietojen siirtoa koskevat samat säännöt ja suojaustasot. Tarvittaessa riittävä suojaustaso varmistetaan ottamalla käyttöön tietosuojasopimuksia.

Epiroc suorittaa valtioiden rajojen yli tapahtuvat Henkilötietojen lainmukaiset siirrot noudattamalla käytettävissä olevia oikeudellisia mekanismeja. Siinä määrin kuin Epiroc vetoaa siirron valtuuttamisessa mallisopimuslausekkeisiin (joita kutsutaan myös mallilausekkeiksi), Epiroc noudattaa näitä vaatimuksia, mukaan lukien silloin, kun näiden vaatimusten ja tämän ilmoituksen välillä voi olla ristiriita.

Epiroc ei myy tai muuten jaa Henkilötietojasi Epiroc -konsernin ulkopuolelle, paitsi


 • sellaisille palveluntarjoajille, jotka Epiroc on palkannut tuottamaan palveluja puolestaan. Epiroc jakaa Henkilötietojasi vain palveluntarjoajille, joiden oikeuksia käyttää tai paljastaa tietoja Epiroc on sopimuksella rajoittanut siihen vähimmäismäärään, joka vaaditaan palveluiden tuottamiseen sen puolesta tai lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen;

 • noudattaakseen oikeudellisia velvoitteita, esimerkiksi vastatakseen lainvalvontaviranomaisten tai muun viranomaistahon oikeutettuun lakiperusteiseen pyyntöön;

 • tutkiakseen epäiltyä tai todettua laitonta toimintaa;

 • estääkseen fyysiset haitat tai taloudelliset menetykset tai

 • tukeakseen yrityksen tai sen osan tai omaisuuserien myyntiä tai siirtoa (mukaan lukien konkurssissa).

 • Henkilötietojen poistaminen, päivittäminen tai käyttäminen:

  Jos haluat poistaa, korjata, päivittää tai käyttää meille toimittamiasi Henkilötietoja tai jos sinulla on jotain kysyttävää, ota meihin yhteyttä. Kirjaa sitä varten muistiin sivusto tai sijainti, jonka kautta lähetit tiedot, sekä tuolloin antamasi yhteystiedot (kuten nimi, osoite ja sähköpostiosoite).


  Turvallisuus


  Henkilötietoja ja muita palvelimillamme olevia tietoja suojellaan luvattomalta käytöltä, häviämiseltä tai muuttumiselta teknisin ja hallinnollisin toimin. Mikään palvelin tai Internetissä tapahtuva siirto ei kuitenkaan ole täysin riskitön. Siksi toimit ja kommunikoit omalla vastuullasi.


  Lisätiedot ja valitukset


  Saat lisätietoja Henkilötietojen käsittelystä ottamalla yhteyttä konsernin tietosuojavaltuutettuun (Group Privacy Officer).

  Jos emme vastaa pyyntöihisi tai emme pysty kertomaan kelvollista syytä siihen, miksi pyyntöihisi ei vastata, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.


  Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin


  Jotkin sivustomme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin. Emme ole vastuussa tällaisten sivustojen tai niiden omistajien tai ylläpitäjien tietoturvakäytännöistä, sisällöstä tai käytännöistä.


  Tietosuojakäytännön muuttaminen


  Pidätämme oikeuden muuttaa tai päivittää tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa.