Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Yhden luukun taktiikalla

Kevitsan kaivos on hankkinut kaikki porauslaitteensa Atlas Copco Louhintatekniikalta. Yhteistyö on sujunut hyvin ja osaamista on sovellettu kaivoksen olosuhteisiin.

Drill rigs in Kevitsa mine
Atlas Copcon laitteisiin kaivoksella päädyttiin alun alkaen normaalin käytännön perusteella; vertailtiin eri toimittajien tarjouksia ja kyseltiin muiden kaivosten käyttäjäkokemuksia. ”Meillehän suuri on kaunista, mutta tietenkin louhintamäärät ja optimaaliset reikäkoot määrittävät laitevalinnan. Testasimme eri porakalustotoimittajia pari vuotta sitten. Sen pohjalta halusimme jatkaa Atlas Copcon porakalustolla, joissa kokonaistalous oli paras. Myös teroituspalvelun saatavuus on ollut iso plussa,” kertoo Kevitsan kaivoksen käyttöpäällikkö Arto Suokas.

Tällä hetkellä kaivoksella on käytössä kuusi SmartROC D65 -poravaunua, kaksi Pit Viperia sekä yksi ROC D9 RRC. Lisääkin laitteita on hankintalistalla. ”SmartROCit ovat tuotanto- ja rakolinjaporaukseen loistavia koneita. Niillä saa suorat reiät juuri oikeisiin paikkoihin, ja Surface Manager -sovellus on loistava apu porausdatan käsittelyyn. Polttoainetalous on niissä erinomainen – vielä parempi kuin aiemmassa mallissa. Käyttäjät ovat pitäneet näistä uusista D65-malleista, niiden hytit ovat helppo pitää puhtaina ja äänieristys toimii hyvin”, kuvailee Arto SmartROC D65 -mallien ominaisuuksia.

"Kaikissa Atlas Copcon laitteissa on käyttäjäystävällisyys otettu huomioon. Suunniteltaessa on mietitty paljon ergonomiaa ja huollettavuutta"

Arto Suokas ,Kevitsan kaivoksen käyttöpäällikkö
Kevitsan kaivoksella on heidän oman kunnossapitotiiminsä lisäksi töissä viisi atlascopcolaista. Huollonsuunnittelija Piia Kuukasjärvi-Garton on tyytyväinen palvelun toimivuuteen: ”Atlas Copcon huoltoasentajilla on hyvä tekninen tuntemus laitteista ja varaosista. Kunnossapitomme saa heiltä erinomaista teknistä tukea. Atlas Copco järjestää kunnossapidollemme myös koulutuksia säännöllisin väliajoin. Simulaattorikoulutukset ovat turvallinen aloitus kokemattomille porareille tai hyvä apu uusien laitteiden käyttäjäkoulutuksissa.”

Automaatio valloittaa maailmaa eikä Kevitsan kaivos aio jäädä jälkijunaan. Tällä hetkellä porauksen automatiikka toimii erittäin hyvin. Porauslaitteissa on lisäksi valmius etäohjaukseen ja sen käyttöönottoa suunnitellaan parhaillaan.

Arto painottaa nimenomaan turvallisuusnäkökulmia automaation käytössä: ”Etäohjaus lisää tuottavuutta ja vähentää turvallisuusriskejä. Porareiden työnkuva tulee muuttumaan automatiikan ja digitalisaation edetessä, kun porauslaitteita voidaan operoida myös toimistosta käsin. Ihan kaikkea ei voi kuitenkaan automaatio korvata. Erilaisia tilanteita syntyy kaivoksella jatkuvasti ja niiden ratkaisemiseen tarvitaan ihan oikeita läsnä olevia ihmisiä.”

News Local Service SmartROC D65 2017