Suomalaisia tuotteita

Epirocin maanporaustuotteita kehitetään, suunnitellaan ja valmistetaan suomalaisin resurssein Tampereella.

News Local 2018 Production facilities

Epirocin operaattorit Ville Määttälä ja Erkki Rintala perehtymässä uuden koneistuskeskuksen käyttöön.

Epirocin operaattorit Ville Määttälä ja Erkki Rintala perehtymässä uuden koneistuskeskuksen käyttöön.

Oy Epiroc Drilling Tools Ab sijaitsee Myllypuron teollisuusalueella Tampereella. Yrityksen nykyinen rooli on kehittynyt vuosien varrella kansainvälisen Epiroc-konsernin maanporaustuotteita valmistavaksi tuoteyhtiöksi. Päätuotekategoriat ovat Pohjoismaissa hyvin tunnetut Symmetrix-, Elemex- ja Odex-tuotteet. Merkittävimpiä tuotteiden käyttökohteita ovat erilaiset kaivot, porapaalutukset, rakenteiden tuennat ja ankkuroinnit. Tampereen tuoteyhtiö työllistää 18 henkilöä ja se on perustettu vuonna 1986 nimellä Rotex Oy.

Tampereen tuoteyhtiössä on tunnistettu edellisten vuosien aikana tarve jatkuvalle toiminnan kehittämiselle. Kehitystä on lähdetty viemään järjestelmällisesti eteenpäin projekteittain. ”Viime vuoden aikana varastotuotteiden valmistusta kehitettiin niin, että täydennyserän valmistamiseen kuluva aika saatiin lyhennettyä neljännekseen aikaisemmasta. Tämä on näkynyt asiakkaillemme merkittävänä varastotuotteiden saatavuuden paranemisena,” kertoo toimitusjohtaja Ilkka Romanov. Tälle vuodelle tavoitteena on lyhentää valittujen asiakastilauksesta valmistettavien tuotteiden toimitusaikaa puoleen nykyisestä. Tällä pyritään vastaamaan erityisesti paalutusasiakkaiden tiukentuneisiin toimitusaikavaatimuksiin.

"Epirocin myötä meillä on halu tehdä hyvästä tuoteyhtiöstä vielä kilpailukykyisempi yhteistyökumppani asiakkaillemme."

Ilkka Romanov, Toimitusjohtaja, Oy Epiroc Drilling Tools Ab
Ilkka Romanov

Ilkka Romanov

Automatisoitua tuotantoa

Epirocissa on tehty strateginen päätös vastata globaalisti kasvavaan kysyntään kehittämällä tuoteyhtiöiden tehokkuutta automaation avulla. Tampereella on alkanut investointiohjelma, jonka aikana tuotannon automaatioaste nostetaan seuraavalle tasolle vuoteen 2020 mennessä. Tämä mahdollistaa laadun jatkuvan parantamisen, kun valmistusprosessi hiotaan mahdollisimman tehokkaaksi. Automatisointi varmistaa myös tuotannon kustannustehokkuuden säilymisen toiminnan kasvaessa. Käynnissä olevan ensimmäisen investointiaskeleen aikana kiinnitetään lisäksi huomiota tuotannon turvallisuuteen ja työympäristön viihtyisyyteen. Esimerkiksi tuotantohallin lattiat on jyrsitty ja uudelleen pinnoitettu epoksilla, joka estää lian imeytymisen lattiaan ja lisää tuotantotilan valoisuutta.

Toimitusjohtaja Ilkka Romanov korostaa, että Epirocin Tampereen tuoteyhtiön perustana on Atlas Copco Rotexilta periytyvä asiantuntemus ja ammattitaitoinen henkilökunta. ”Haluamme olla asiakkaidemme ensisijainen valinta. Epirocin myötä meillä on halu tehdä hyvästä tuoteyhtiöstä vielä kilpailukykyisempi yhteistyökumppani asiakkaillemme nyt ja lähitulevaisuudessa.”
Epiroc Drilling Tools

Tuotekehityksen uusimmat tuulet

Epirocin Tampereen yksikkö toimii kaikkien Epirocin maanporaustuotteiden tuotekehitys- ja suunnitteluyksikkönä. Kaikki Symmetrix- ja Elemex-tuotteet on kehitetty, suunniteltu ja valmistettu puhtaasti suomalaisin resurssein Tampereella. Lisäksi kehitetään Odex-tuoteperhettä.

Kaikki lähtee asiakkaista

Kaikki kehitystoiminta Tampereella pohjautuu asiakaslähtöisyyteen. Asiakkaiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä tuotekehityksen eri vaiheissa asiakastarpeen tunnistamisesta yhteiseen testaukseen. Useat uusien tuotteiden ominaisuudet perustuvatkin juuri asiakkaiden viimeisimpiin toiveisiin.

Nykyisillä markkinoilla kehitystyön on oltava tavoitteellista ja jatkuvaa. Uusia asioita testataan ja kehitetään, vaikka edellinen tuote olisi juuri saatu markkinoille. Suurin osa kehityksestä voidaan tehdä vaarantamatta yhteensopivuutta vanhojen tuotteiden kanssa. Epiroc on juuri saanut päätökseen suuren tuoteuudistuksen, jossa käytiin läpi koko tuotevalikoima. Uuden sukupolven tuotteita nimitetään G2-tuotteiksi.

Ensimmäisenä G2-projektina vuorossa oli takaisinvedettävien putkien kanssa käytettävän N-mallin uudistaminen. Vuosi sitten julkaistiin uudet tuotteet kaivonporaukseen, ja nyt on juuri lanseerattu uudet G2-tuoteperheet sekä kokonaan uusi C-malli paalutukseen ja ankkurointiin.

Yhteisenä tekijänä uusilla G2- ja C-malleilla on tehokkuuden parantuminen sekä modulaarisuus. Modulaarisuudesta on selvää etua asiakkaalle muun muassa siten, että sama avarrinsetti sopii sekä Symmetrix- että Elemex-pilottiteriin. Mikäli työmaalla kohdataan maapeitteitä, joiden poraaminen vaatii kontrolloitua ilmanhallintaa, riittää, että vaihtaa vasaraan Symmetrix-pilotin tilalle Elemex-pilotin. C-malleissa modulaarisuus mahdollistaa samalla pilotilla sekä pysyvien että ylösvedettävien paalujen poraamisen.

Kaikille uusille paalutustuotteille on saatavilla kuormankantokykylaskemat, joiden laskennassa käytetyt kaavat on verifioitu todellisilla terien puristuskokeilla valvotuissa olosuhteissa. Näillä toimilla pystytään vastaamaan Liikenneviraston julkaisemiin porapaalujen kärkiosien teknisiin vaatimuksiin. Epirocin tuotteita käytettäessä ei ole riskiä teristä johtuville painumille rakenteissa.