Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Sähkölaitteiden vallankumous

Sähkökäyttöiset laitteet ovat syrjäyttämässä dieselkäyttöiset laitteet maanalaisissa kaivoksissa.

Scooptram ST7 Battery News Local 2018

Boomer M2C
Sähköautojen vallankumous on käynnissä maanteillä. Autonvalmistajat pohtivat dieselautojen valmistuksen lopettamista, ja joissakin Euroopan maissa on pohdittu bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen myyntikieltoa.

Suunta kohti sähkökäyttöisiä laitteita on tulossa vauhdikkaasti myös maan alle. Epirocin maanalaisten, sähkökäyttöisten laitteiden markkinointipäällikkö Erik Svedlund toteaa, että sähkökäyttöisiä laitteita on turha edes verrata dieselkäyttöisiin laitteisiin, koska diesel on joka tapauksessa kuolemassa, ja kilpailu käydään eri sähkökäyttöisten laitteiden välillä. Ruotsalainen LKAB on päättänyt, että dieselkäyttöisiä laitteita ei hyväksytä kaivoksessa enää 2020-luvun alun jälkeen.

Sähkökäyttöisten laitteiden vahvuudet

Jos kuitenkin sähkökäyttöiset ja dieselkäyttöiset laitteet otetaan vertailuun, vievät sähkölaitteet voiton lähes joka sarjassa. Sisäilman laatu on maanalaisissa kaivoksissa iso haaste, joka kasvaa koko ajan kaivosten syventyessä ja sisäilmaa koskevien vaatimusten tiukentuessa. Sähkökäyttöiset laitteet ovat päästöttömiä tai joka tapauksessa vähempipäästöisiä kuin diesellaitteet, mikä pienentää maanalaisten kaivosten tuuletustarvetta ja siihen liittyviä kustannuksia merkittävästi. Työympäristöä parantaa myös sähkökäyttöisten laitteiden alhaisempi melutaso.

Laitteiden tehokkuusvertailuissa sähkökäyttöiset laitteet pesevät dieselkäyttöiset laitteet tehokkuudessa, nopeudessa ja voimassa. Ainoastaan laitteen yhtämittaisessa käyttöajassa dieselkäyttöiset laitteet vievät toistaiseksi voiton. Sähkökäyttöinen lastauslaite operoi akkujen lataamisen jälkeen tällä hetkellä neljä tuntia. Seraavan sukupolven lastauslaitteissa käyttöaika on jo kuusi tuntia, ja tulevaisuudessa kahdeksan tuntia on normaali käyttöaika yhden latauksen jälkeen.

Sähkökäyttöiset laitteet ovat ympäristöystävällisiä – mutta entä lisääntynyt sähköntarve akkujen lataamisen myötä? Ympäristövaikutukset riippuvat siitä, millä tavalla sähkö tuotetaan. Erik Svedlund muistuttaa sähkön olevan nykytietämyksen valossa puhtain energiamuoto. Sähkökäyttöisten laitteiden ylivertaisuutta tässäkin suhteessa kuvaa hyvin se, että sähkökäyttöisten laitteiden myötä tuuletuksessa saavutettu sähkön säästö on suurempi kuin akkujen lataamiseen vaadittava sähkön tarve.

Yksi sähkökäyttöisten laitteiden vahvuuksista on huoltotarpeen pieneneminen. Dieselmoottorit vaativat jatkuvaa huoltoa: öljyjä, suodattimia ja hihnoja pitää vaihtaa säännöllisin väliajoin ja venttiilit vaativat säätämistä. Sähkömoottoreissa ja akuissa vastaavaa säännöllistä huoltotarvetta ei ole.

"Sähkökäyttöisiä laitteita on turha edes verrata dieselkäyttöisiin laitteisiin, koska diesel on joka tapauksessa kuolemassa, ja kilpailu käydään eri sähkökäyttöisten laitteiden välillä."

Erik Svedlund ,Markkinointipäällikkö, Epiroc

Epiroc sähkölaitteiden valmistuksen uranuurtaja

Epiroc on maanalaisten kaivosten laitevalmistajista sähkökäyttöisten laitteiden uranuurtaja – muiden valmistajien seuratessa toki perässä. 80% kaivoksissa käytetyissä dieselistä kuluttavat lastauslaitteet ja dumpperit, ja siksi on luontevaa, että sähkökäyttöisten laitteiden kehitys on aloitettu juuri niistä. Atlas Copco lanseerasi ensimmäisen sähkökäyttöisen Scooptam ST7 -lastauslaitteen vuonna 2016, ja tällä hetkellä niitä on käytössä useita. Sähkökäyttöistä lastauslaitetta seurasi sähkökäyttöinen dumpperi, Minetruck MT42. Viimeisimpänä on lanseerattu sähkökäyttöinen tunnelinporauslaite Boomer M2C viime elokuussa. Boomerin ajomoottorit ovat sähkökäyttöiset ja ne latautuvat poraamisen aikana.

Sähkökäyttöisten laitteiden vallankumouksella on monia seurannaisvaikutuksia kaivosten rakenteeseen ja toimintaan. Nykypäivän kaivokset on suunniteltu diesellaitteiden asettamien vaatimusten mukaisesti, ja laitteiden muuttuessa on odotettavissa myös kaivosten muuttumista. Pienempien tuulettimien myötä tunneleiden ei enää tarvitse olla yhtä korkeita kuin aikaisemmin. Ramppien syvyyskulman suunnittelu on jatkossa myös entistä merkittävämmässä asemassa energian käyttösuhteen optimoimiseksi.