Narzędzia wiertnicze w Polsce

Narzędzia wiertnicze Epiroc Secoroc opierają się na doświadczeniu w prowadzeniu prac górniczych sięgającym XV wieku. Mamy nadzieję, że przez minione 600 lat osiągnęliśmy stopień wiedzy, który najlepiej odzwierciedla wysoka jakość narzędzi.
Kopalnie i kamieniołomy, firmy budowlane, geotechniczne na całym świecie polegają na sprzęcie Epiroc Secoroc i Epiroc pracującym szybko, wydajnie i ekonomicznie.