Notificare legală și Politica de confidențialitate

Vă mulțumim că ați vizitat site-ul Epiroc. (Grupul Epiroc și filialele acestuia sunt denumite în continuare “Epiroc”, “noi”, “nouă” și “ale noastre”)
We appreciate your interest in us.

Below you will find information of legal relevance when visiting this website. In addition, you will find our Privacy Policy, which explains what kind of information may be gathered and processed, and how we may use “cookies”. We thank you for reading the contents of this page, and, if you accept all terms and conditions, for visiting the website. By accessing or using the website, you accept all terms and conditions.

The Epiroc Group consists of a number of legal entities, each responsible for its own business and products. In no event shall a legal entity within the Epiroc Group be responsible or liable for the acts or omissions of another legal entity. By retrieving information through this website, or otherwise using the site, you accept that the responsibility and liability for a product, offer, or marketing information is limited only to the legal entity directly involved.

The information on the website may be changed without prior notification and without incurring any obligation or liability for us. The content of this website is provided as a convenience to visitors and constitutes non-binding information only. You are not authorized to set any links to the website without our prior written consent.

We will use reasonable efforts to include accurate information on our website. HOWEVER, WE MAKE NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS AS TO THE ACCURACY, COMPLETENESS, TIMELINESS, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OF THE INFORMATION GIVEN. IN NO EVENT WILL WE ACCEPT ANY LIABILITY TO ANY PARTY FOR DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR OTHER FOR ANY USE OR INABILITY TO USE THIS WEB SITE OR ITS CONTENTS, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO ANY DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF PROGRAMS OR OTHER DATA ON YOUR INFORMATION HANDLING SYSTEM OR OTHERWISE. IT IS UP TO YOU TO TAKE ALL NECESSARY PRECAUTIONS AND TO ENSURE THAT WHATEVER YOU SELECT FOR YOUR USE IS FREE OF SUCH ITEMS AS VIRUSES, WORMS, TROJAN HORSES AND OTHER ITEMS OF DESTRUCTIVE NATURE. WE MAKE NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS WHATSOEVER ABOUT ANY OTHER WEBSITE BELONGING TO A THIRD PARTY WHICH YOU MAY ACCESS THROUGH THIS WEB SITE.
Mai jos veți găsi informații cu relevanță juridică atunci când accesați acest site web. În plus, veți găsi Politica noastră de Confidențialitate, care explică ce fel de informații pot fi colectate și prelucrate și cum putem folosi “cookies”. Vă mulțumim că ați citit conținutul acestei pagini și dacă acceptați toți termenii și toate condițiile de accesare a acestui site web. Prin accesarea sau utilizarea acestui site web, dvs. acceptați toți termenii și toate condițiile.

Grupul Epiroc este compus dintr-un număr de entități legale, fiecare fiind responsabilă de activitatea și produsele proprii. În niciun caz, o entitate legală din cadrul grupului Epiroc nu va fi responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile unei alte entități legale. Prin retragerea de informații prin intermediul acestui site web sau utilizarea în vreun alt mod a site-ului web, dvs. acceptați faptul că responsabilitatea pentru un produs, o ofertă sau o informație comercială este limitată doar la entitatea legală direct implicată.
Informațiile de pe site-ul web pot fi modificate fără notificare prealabilă și fără a determina vreo obligație și fără a implica orice responsabilitate din partea noastră. Conținutul acestui site web este prezentat de conveniență pentru vizitatori și reprezintă doar informații cu caracter neobligatoriu. Nu sunteți autorizat să setați niciun link către acest site web fără acordul nostru, prealabil scris.
Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a include informații corecte pe site-ul nostru web. TOTUȘI, NU GARANTĂM CORECTITUDINEA, INTEGRALITATEA, ACURATEȚEA, RESPECTAREA SAU ADECVAREA, ÎN ORICE SCOP SPECIAL, A INFORMAȚIILOR PREZENTATE. ÎN NICI UN CAZ NU SUNTEM RĂSPUNZĂTORI FAȚĂ DE ORICE PARTE PENTRU DAUNELE FIE ACESTEA DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, SUBSECVENTE, PUNITIVE SAU ALTELE PENTRU ORICE UTILIZARE SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA ACEST SITE WEB SAU CONȚINUTUL SĂU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE DAUNE PRIVIND PIERDEREA PROFITULUI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, PIERDEREA PROGRAMELOR SAU ALTOR DATE DIN INFORMAȚIILE DVS CARE PROCESEAZĂ SISTEMUL SAU ÎN ORICE ALT MOD. DEPINDE DE DVS SĂ LUAȚI TOATE PRECAUȚIILE NECESARE ȘI SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ ORICE SELECTAȚI PENTRU UTILIZAREA DVS. NU CONȚINE ELEMENTE PRECUM VIRUȘI, VIERMI ȘI TROIENI INFORMATICI ȘI ALTE ELEMENTE DE NATURĂ DISTRUCTIVĂ. NU GARANTĂM, ÎN NICIUN FEL, PRIVIND ORICARE ALT SITE WEB CARE APARȚINE UNEI TERȚE PĂRȚI, PE CARE L-AȚI PUTEA ACCESA PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE WEB.

Drepturi de autor, Mărci Comerciale și alte Drepturi de Proprietate Intelectuală

Conținutul site-ului web, inclusiv, însă fără a se limita la logo-uri, mărci comerciale, denumiri comerciale, text, imagini, grafică, sunet, animații și fișiere video și aranjarea acestora în site-ul web sunt proprietatea noastră sau a uneia sau altor entități ale Grupului Epiroc sau a terțelor părți și care fac obiectul protecției proprietății intelectuale. Niciun conținut al site-ului web nu poate fi reprodus, copiat, transferat, publicat, distribuit, modificat, re-postat sau plasat pe alte site-uri web sau documente, fără autorizația scrisă prealabilă. Toate drepturile de proprietate intelectuală cuprinse în site-ul web, inclusiv drepturile de autor, mărcile comerciale, secretul comercial și drepturile de brevet, sunt rezervate și orice utilizare, fără consimțământul scris prealabil al respectivului proprietar, este strict interzisă. Nimic din ce cuprinde acest site web nu va fi interpretat ca și o acordare a vreunei autorizații implicite sau exprese ori dreptul de a utiliza oricare altă proprietate intelectuală aparținând unei entități din Grupul Epiroc sau terțelor părți.

Politica de Confidențialitate

Adresele IP, Browserele de navigare pe internet, sistemele de operare, domeniile: Când accesați site-ul nostru, vom putea să preluăm adresa IP a calculatorului dvs. Adresa IP nu vă identifică pe dvs. ca individ, ci identifică furnizorul dvs. de internet. Alte informații nepersonale care pot fi identificate pe care le putem prelua includ tipul de browser internet utilizat și domeniul site-ului web de unde ați accesat site-ul nostru. Informațiile sunt agregate pentru a furniza informații demografice ample, cum ar fi locația geografică a vizitatorilor și durata de accesare a site-ului nostru. Culegerea acestui tip de informații ne permite să administrăm site-ul, să diagnosticăm problemele de server, să analizăm tendințe și statistici și să furnizăm servicii mai bune pentru clienți.

Cookies.


Atunci când accesați site-ul nostru web, noi putem trimite “cookies” către calculatorul dvs. Un cookie este un mic fișier text sau o informație, pe care un site web pe care îl accesați o poate plasa sau salva pe calculatorul dvs. În sine Cookies nu conțin nicio informație de identificare cu caracter personal. Cu toate acestea, dacă ne furnizați o astfel de informație de identificare cu caracter personal (cum ar fi la înregistrarea pentru un serviciu de internet afiliat sau parola furnizată de către noi), astfel de informații pot fi legate cu datele stocate în cookie. Există două tipuri de cookies. Primul tip salvează un fișier pentru o perioadă mai lungă de timp pe calculatorul dvs. și poate rămâne pe calculatorul dvs. după ce îl închideți. Un astfel de cookie poate, spre exemplu, să fie utilizat pentru a aviza un vizitator cu privire la tipul de informații care au fost actualizate, de la ultima sa accesare a site-ului web. Cel de-al doilea tip de cookie se numește “session cookie.” În timp ce vizitați un site web, session cookies sunt stocate temporar în memoria calculatorului dvs. Acest lucru se poate efectua, spre exemplu, pentru a urmări limba aleasă de dvs. pe site-ul web. Session cookies nu sunt stocate pe o perioadă lungă de timp pe calculatorul dvs., din moment ce ele dispar atunci când închideți browser-ul web. Putem utiliza terțe părți pentru a ne asista în colectarea și prelucrarea informațiilor obținute prin cookies.


Putem utiliza cookies din mai multe motive, cum ar fi:

 • compilarea statisticilor anonime legate de modele și tendințele de navigare,

 • analizarea datelor de vânzări,

 • efectuarea cercetărilor de marketing,

 • adaptarea conținutului și funcțiilor site-ului web în funcție de utilizator,

 • pentru a furniza asistență sau pentru a urmări accesul pe site ale utilizatorilor, a anumitor servicii bazate pe Internet

 • pentru a permite utilizatorilor cu parole să reacceseze anumite pagini web fără a reintroduce informațiile introduse anterior.


 • Cum să evitați cookies:.  La cele mai multe browsere de navigare, puteți să setați browser-ul să blocheze cookie-urile, să le șteargă din hardul calculatorului dvs. sau să vă anunțe când o pagină web conține cookie-uri , înainte ca un cookie să fie stocat. Vă rugăm să citiți instrucțiunile browserului dvs. sau ecranul de asistență pentru a afla mai multe despre aceste funcții. Vă rugăm să luați în considerare faptul că unele dintre paginile noastre web s-ar putea să nu funcționeze în mod adecvat fără utilizarea cookie-urilor.

  Informații Personale

  Prezenta notificare explică modul în care Epiroc și filialele acesteia (“Epiroc, “noi”, “nouă” și “ale noastre”) colectează, utilizează și divulgă informațiile personale pe care ni le furnizați dvs sau pe care noi le obținem sau generăm altfel și care au legătură cu dvs (“Infomații Personale”). Epiroc a implementat măsuri tehnice, administrative și fizice în vederea protecției oricăror Informații Personale pe care le putem colecta (a se vedea mai jos). Deoarece această notificare are scopul de a acoperi o varietate de situații, pot exista informații cuprinse în această notificare care nu vi se aplică dvs. De asemenea, este clar faptul că Epiroc va respecta întotdeauna legislația și regulamentele locale și se va abține de la a colecta sau utiliza Informațiile Personale într-o locație unde acest lucru este interzis prin lege.

  Ce fel de informații personale poate colecta Epiroc?


  “Informațiile Personale” sunt informații prin care o persoană fizică este identificabilă sau poate fi identificată. Putem colecta, utiliza sau prelucra Infomațiile dvs Personale pentru a vă furniza serviciile, produsele sau informațiile pe care dvs le solicitați.

  Nu vom colecta Informațiile dvs Personale fără cunoștința sau acordul dvs, nici nu vom vinde sau închiria astfel de date. În vederea furnizării către dvs. a unui produs, serviciu sau o informație specifică sau în vederea procesării unei tranzacții, putem să vă solicităm datele dvs. de identificare cu caracter personal. Acest lucru va fi indicat ori de câte ori colectăm respectivele informații.

  Cum poate folosi Epiroc Informațiile Personale colectate?


  Informațiile Personale sunt colectate doar când este necesară furnizarea unui produs, serviciu sau a unei informații, procesare a unei tranzacții sau dacă este furnizată de către dvs în alte scopuri, de exemplu când aplicați pentru un loc de muncă.

  Colectarea Informațiilor Personale se va face în mod transparent față de dvs. și veți avea posibilitatea să decideți dacă le veți furniza sau nu. În cazul în care alegeți să nu furnizați nicio Informație Personală solicitată, Epiroc ar putea fi incapabilă să finalizeze tranzacția dvs. sau să furnizeze informațiile, serviciile sau produsele pe care le-ați solicitat.

  La momentul colectării, vom specifica în mod clar scopurile pentru care Informațiile Personale ar putea fi utilizate, precum și perioada cât vor fi păstrate Informațiile Personale de către noi.

  În cazul în care se solicită, s-ar putea să avem nevoie să obținem consimțământul dvs. pentru a ne permite să utilizăm Informațiile Personale pentru unul sau mai multe din scopurile specificate mai sus. Dispuneți de diferite drepturi dacă prelucrăm Informațiile dvs. Personale, pe baza consimțământului dvs. Într-un stadiu ulterior, în cazul în care ați dori să vă retrageți consimțământul, ne vom asigura că respectiva retragere poate avea loc într-o modalitate la fel de ușoară, precum a fost dat consimțământul.

  Cui se pot dezvălui datele de identificare cu caracter personal:


  Deoarece Epiroc este o companie globală cu locații în diferite țări putem transfera informațiile dvs personale de la o entitate la alta sau dintr-o țară în alta pentru a îndeplini scopurile specificate anterior. Vom transfera Informațiile dvs. Personale în conformitate cu cerințele legale aplicabile și doar în măsura necesară scopurilor de mai sus. În cadrul Grupului de societăți Epiroc, Informațiile Personale se transferă sub rezerva acelorași reguli și nivele de securitate. La cerere, se vor încheia acorduri privind prelucrarea datelor, în vederea asigurării nivelului de protecție necesar.
  Epiroc se bazează pe mecanismele legale disponibile pentru a permite transferul legal al Informațiilor Personale la nivel internațional. În măsura în care Epiroc se bazează pe clauze contractuale standard (de asemenea denumite clauze tip) pentru a autoriza transferul, Epiroc va respecta acele cerințe, inclusiv în cazul în care poate exista un conflict între respectivele cerințe și prezenta Notificare.
  Epiroc nu va vinde, nici nu va dezvălui în alt mod Informațiile dvs. Personale în afara Grupului de societăți Epiroc, cu excepția:

 • Furnizorilor de servicii pe care Epiroc continuă să îi păstreze în vederea prestării serviciilor în numele nostru. Epiroc va dezvălui Informațiile dvs. Personale doar prestatorilor de servicii cu care Epiroc a semnat acorduri de restricționare a utilizării sau dezvăluirii de informații, cu excepția cazului în care este necesară executarea serviciilor în numele nostru sau pentru a respecta cerințele legale;

 • respectării obligațiilor legale, inclusiv dar fără a se limita la răspunsul la o cerere întemeiată legal din partea autorităților de aplicare a legii sau altor organisme de reglementare a legii;

 • investigării unei activități suspecte sau ilegale;

 • prevenirii pierderii financiare sau a vătămării corporale; ori

 • sprijinirii vânzării sau transferului tuturor sau a unei părți din activitatea ori activul nostru (inclusiv prin faliment).

 • Ștergerea, corectarea, actualizarea și accesarea datelor dvs. de identificare cu caracter personal:.


  Dacă doriți să ștergeți, să corectați, să actualizați sau să accesați Informațiile dvs Personale pe care ni le-ați furnizat, sau în cazul în care aveți întrebări cu privire la acest lucru, vă rugăm să ne contactați. În cazul în care ne contactați în această privință, vă rugăm să rețineți numele sau locația paginii web unde ați furnizat informațiile, precum și datele de contact (spre exemplu numele, adresa de email, adresa poștală, etc.) pe care le-ați furnizat dvs. la acea dată.

  Securitate

  Măsurile tehnice și administrative sunt implementate pentru a susține protecția Informațiilor dvs Personale și a altor date de pe serverele noastre împotriva accesului neautorizat, a pierderii sau modificării. Cu toate acestea, niciun server sau transmisiune prin intermediul internetului nu poate fi garantată ca fiind 100% sigură. În consecință, orice activitate sau comunicare se efectuează pe riscul dvs. propriu.

  Informații suplimentare și reclamații

  Pentru informații suplimentare cu privire la prelucrarea Informațiilor Personale, vă rugăm să contactați Ofițerul responsabil de protecția datelor din cadrul Grupului nostru.

  În cazul în care nu vom da curs oricăreia dintre cererile dvs. sau nu vă furnizăm un motiv întemeiat cu privire la incapacitatea noastră de a face acest lucru, aveți dreptul de a contacta autoritatea de supraveghere în vederea depunerii unei reclamații.

  Link-uri către site-urile web ale terțelor părți

  Unele dintre paginile noastre web pot conține link-uri către site-urile web ale terțelor părți. Vă rugăm să țineți cont de faptul că nu suntem responsabili de politicile de confidențialitate, conținutul sau practicile altor astfel de site-uri web sau de operatorii ori proprietarii acestora.

  Modificarea Politicii de Confidențialitate

  Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a actualiza prezenta Politică de Confidențialitate în orice moment.