Modigt vajersågprojekt med SpeedCut

28 november 2018

”Ingen har gjort detta förut”

Bohus Bergsprängning har skapat ett 22 meter djupt schakt och en 7 meter lång tvärtunnel i Röda Sten i Göteborg. Schaktet skapades helt utan sprängning, i stället användes en vajersåg från Atlas Copco.

När det regionala företaget Gryaab behövde en evakueringstunnel från sin befintliga tunnel i Röda Sten i Göteborg gick uppdraget till Bohus Bergsprängning. Schaktet var 22 meter djupt. En sju meter lång tvärtunnel som mäter 2,5 x 2,8 meter sågades mellan schaktet och Gryaabs tunnel. Helt utan sprängning.

"Det skulle inte ha gått att spränga tvärtunneln eftersom vibrationerna kunde ha skadat den känsliga utrustningen i den befintliga tunneln. Därför, och med tanke på omgivningen då det finns en kaj här som är populär sommartid, föreslog vi för kunden att hela jobbet skulle göras utan sprängning."

Andreas Haugerud, Platschef på Röda Sten

Detta projekt är olikt allt annat som Bohus Bergsprängning har gjort tidigare. ”Att såga ner bredvid en tunnel och sedan skapa en tvärgående tunnel, med bara en såg – såvitt vi vet har ingen gjort det tidigare”, säger Andreas Haugerud.

Roger Johansson, vd på Bohus Bergsprängning, är nöjd med hur projektet har gått.

”Vi har skapat många schakt tidigare, men vi har alltid sprängt. Det här har därför varit ett ovanligt jobb för oss. Arbetet tog ca sex månader att slutföra och det har fungerat bra hela tiden. Vi var tvungna att göra många smala snitt och det krävdes noggrannhet och koncentration, men det gick bra.”

Det enda problemet under arbetets gång var att stenen inte höll ihop som förväntat när bitarna skulle lyftas ut. Detta innebar att fler – mindre – bitar måste lyftas bort, vilket tog längre tid än planerat.

Bohus Bergsprängning använde en SpeedCut 100-vajersåg från Atlas Copco i projektet. Företagets utrustning omfattar två vajersågar av denna typ.

Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

Dimensionsstensutrustning SpeedCut 100 Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse 2016 SpeedCut 75 International

Relaterade berättelser