Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Längre borrkroneliv med Powerbit i Garpenberg

Nyligen gjorda investeringar har gjort Bolidens Garpenberg till en av världens modernaste och mest produktiva gruvor. Detta är en stor bedrift för Sveriges äldsta fortfarande aktiva gruva, vars historia sträcker sig ända tillbaka till 1200-talet.
Tophammer

"Jag får ungefär samma borrhastighet med Powerbit, men mycket längre livslängd."

Mikael Waldén ,borrare på Berg- och Byggteknik
Produktionen vid den här komplexa malmgruvan kommer att uppgå till 2,5 miljoner ton per år när den når sin fulla kapacitet 2016. Malmen innehåller zink, bly, koppar, silver och guld. Ungefär hälften av avfallssanden pumpas tillbaka för att fylla gruvan. Den återstående delen, ca 1 miljoner ton årligen, lämnas i avfallsdammen. Det mesta av vattnet från dammen omcirkuleras och återanvänds i metallkoncentrationsprocessen. Överflödigt vatten filtreras genom en vattenreningsanläggning, och det rena vattnet släpps ut i närliggande vattendrag. Varje år måste dammen höjas en meter. För att åstadkomma detta görs topphammarborrning och sprängning i närheten för att få fram material till att höja dammens övre del.

Den medelhårda och slitande stenen i Garpenberg är en riktig utmaning för borrkronor. Normal servicelivslängd är cirka 250 borrmeter per borrkrona. Powerbit-testning utfördes med retrac-Powerbits med trubbnosiga stift på 12,0 eller 12,7 mm. Dessa Powerbits jämfördes med borrarens normala semiballistiska stiftborrkronor på 12,0 mm. Testresultaten var utmärkta och överträffade förväntningarna. Jämförelsen mellan Powerbits med 12 mm-stift och referensborrkronan visade att Powerbits har en något bättre borrsjunkning, och mycket bättre servicelivslängd. Ännu mer imponerande är det faktum att Powerbits med 12,7 mm HD-stift (Heavy Duty) hade en 75 procent längre servicelivslängd, och liten eller ingen förlust vad gäller borrsjunkning.

I slutändan levererade Powerbit fler borrmeter innan första omslipningen, fler borrmeter mellan omslipningarna och många fler borrmeter vid borrkroneutbyte. ”Jag får ungefär samma borrsjunkning med Powerbit, men mycket längre servicelivslängd”, säger Mikael Waldén, borrare på Berg- och Byggteknik. Nyckeln till framgång vid borrning i den hårda, slipande stenen i Garpenberg var användningen av trubbnosiga slipskivor. Genom att återskapa trubbnosstiftsformen vid varje omslipning kunde man slipa mer sällan och borrkronans servicelivslängd ökade kraftigt.
Tophammer

Fakta och siffror

Olika Powerbits med trubbnosstift jämfört med referensborrkronor

Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

2016 Verktyg för bergborrning Gruv- och bergbrytning Gruv- och bergbrytning, servicedivisionen Dagbrott och stenbrott Internationell Bergborrverktyg till topphammare Produkt Kundberättelse

Fler nyheter om detta ämne