WellDrill 3062 – klarar behovet vid brunnsborrning

29 juni 2016

Modern teknik för ovanjordsborrning ligger bakom den ökade efterfrågan på geotermisk energi och vattenbrunnar. Brunnsborrningsspecialisten Säffle Brunnsborrning är en av det ökande antalet småföretagare som drar nytta av trenden.

WellDrill 3062 Säffle

Ungefär 20 000 geotermiska brunnar borras i Sverige varje år, och många fler världen över, för att möta den ökande efterfrågan på billig energi.

Lantliga Dalsland och Värmland är typiska fall där många bostäder förlitar sig på egna brunnar för energi och dricksvatten

För att utföra denna specialiserade uppgift anlitar både privatpersoner och byggnadsentreprenörer yrkesmän som Säffle Brunnsborrning, en av regionens ledande leverantörer av geotermisk energi och vattenbrunnar.

Säffle Brunnsborrning grundades 1976. VD Daniel Carlsson tog över ledarskapet 2010 och har successivt sett verksamheten växa tillsammans med efterfrågan. Idag är cirka 75 % av hålen företaget borrar varje år för geotermiska ändamål och 25 % för vatten.

En av de viktigaste faktorerna bakom Säffles framgång är det utrustningspaket från Atlas Copco som används, och företaget har nyligen investerat i sin andra uppsättning utrustning – ett WellDrill 3062CR-borraggregat och en ny DrillAir-Y35-kompressor.

"”Detta har fördubblat vår kapacitet”, säger Carlsson. ”Med vår två uppsättningar levererar vi nu upp till 13 borrhål per vecka.”"

Daniel Carlsson, VD, Säffle brunnsborrning

Ett lätt val

WellDrill 3062 Säffle

Det var lätt att besluta vilka leverantörer som skulle anlitas, fortsätter Carlsson. ”Driftsäkerhet är mycket viktigt för vår verksamhet, och jag kan ärligt talat säga att jag inte ens kommer ihåg när vi senast hade ett fel på utrustningen”, säger han.

”Dessutom är utrustningen lätt att hantera och flytta mellan jobb, och det är viktigt för vår arbetsmiljö.”

Företaget utför snabba underhållskontroller av maskinerna ungefär en gång i veckan och har även ett serviceavtal med Atlas Copco.

”Våra kunder omfattar både privatpersoner och byggnadsentreprenörer med större projekt”, säger han, ”och nöjda kunder är hur vi får nya uppdrag.”

Marcus Österberg, Atlas Copcos representant i närliggande Jonsered, håller nästan daglig kontakt med Carlsson och hans personal. ”Säffle Brunnsborrning är inte bara en lojal kund”, säger han, ”företaget ställer också höga krav på oss som vi måste uppfylla”.

Säffle har också deltagit i ett projekt för att utveckla en ny hammare som utformats speciellt för geotermisk energi och vattenbrunnsborrning och som lanserades i mars i år. ”Vi ville erbjuda en ny generation av hammare för 35 bar som går smidigt och ger högre produktivitet”, säger Johansson. ”Därför har vi minskat kraften i varje slag en aning och kombinerat det med en högre frekvens.”

Den bekväma hammaren

WellDrill 3062 Säffle operator

Efter flera veckors tester bekräftar Säffle att hammaren uppfyller förväntningarna. ”Vi märkte direkt att den körs på ett bekvämare sätt”, säger borroperatören Fredrik Johansson. ”Det gör saker och ting lättare, särskilt för personen som står på maskinen. Vi har också noterat att den är bränslesnålare jämfört med den hammare vi hade tidigare.”

Vid testning av ny utrustning i ett vattenbrunnsprojekt borrade riggen ner till ett djup av 110 m, vilket resulterade i ett vatteninflöde på 40–50 liter per timme.

”Det fanns ingen anledning att borra djupare”, säger Carlsson. ”Allt vi behöver göra nu är trycksätta brunnen för att öka inflödet.”

Ännu en problemfri dag och ännu ett väl utfört jobb.

Epiroc drevs under namnet ”Atlas Copco” till den 1 januari 2018.

Relaterade berättelser