Välkommen till fällningen

10 oktober 2019

Manuell fällning av en 11 meter lång matare från vertikalt till horisontellt läge kan lätt orsaka skador på en ovanjordsborrigg. Erik Hultgren, en av personerna bakom Auto Feed Fold, förklarar hur processen nu kan automatiseras.
Varför behövs en automatiserad matarfällning? 
”Vi ville utveckla en produkt som skulle kunna fälla ned matningen helt utan att skada borriggen. Auto Feed Fold består av två givare som indikerar för programvaran var alla delar av bommen och mataren befinner sig i förhållande till riggen. Lösningen har i första hand utvecklats som ett separat alternativ för ovanjordsborriggar i Epiroc SmartROC-serien.”
Operator

Vilken nytta kan kunden ha av den här produkten i sin verksamhet? 
”Den minimerar risken för misstag från operatören eftersom den förhindrar skador på riggen som sedan måste repareras. Produkten ökar också användarvänligheten då maskinoperatören bara behöver trycka på en knapp istället för att behöva göra manuella justeringar från hytten, där sikten kan vara begränsad. Även vid användning av operatörsstationen BenchREMOTE är det en stor fördel att kunna fjärrstyra riggen på avstånd.”

 

Vilka var dina största utmaningar under utvecklingsfasen?

”Den bestod i att utveckla den matematiska modellen som beskriver var varje del av bomsystemet är i förhållande till alla andra delar. Vi ställde också tuffa krav på hastigheten eftersom vi ville att fällningsprocessen skulle ske på ett säkert sätt utan att värdefull tid förloras.”

Hur kan man uppgradera en rigg?
”Du behöver en programvaruuppgradering, nya cylindrar med integrerade givare för matarsvängning och matartömning samt en elsats. Vid första start krävs kalibrering av givare, startströmmar och inställning av måltransportläge för alla leder. En certifierad servicetekniker bör därför utföra uppgraderingen.” 

 

Internationell 2019 Riggar för ovanjordsborrning Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse

Relaterade berättelser