Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Möt Jyri Lönnström, Nationell servicechef

Jyri Lönnström

Jyri Lönnström har varit på Epiroc sedan 2018, året då Epiroc avknoppades från Atlas Copco. Tidigare hade Jyri tjänstgjort hela 32 år på Ericssson men fick nu ta sig an ett nytt börsnoterat företag, och även en ny roll som Service excellence manager och sedan snabbt över till en roll som Servicechef för Mellansverige. Vid den tidpunkten var det hög personalomsättning inom Epiroc Sweden AB, med avskedstårta i princip varje fredag.

 

”Nu fyra år senare är jag otroligt stolt över alla som hjälpt till med att göra Epiroc till den verksamhet den är idag. Det vill säga en verksamhet med en tredubblad försäljning där röda siffror är ett minne blott, men där största vinsten är att vi fått tillbaka de kunder vi förlorade i samband med avknoppningen från Atlas” säger Jyri.

 

Framgångsnyckeln tror Jyri är att man tillsatt fler chefer vilket gjort ansvarsområdena mer greppbara, det har frigjort tid och energi till att till att följa upp viktiga frågor samt sätta och följa upp strategi.

 

Idag jobbar Jyri som Nationell Servicechef för Anläggning och infrastruktur, där han leder arbetet både kortsiktigt och långsiktigt, där fokuset är att nå uppsatta mål med servicen de närmsta 3-5 åren. I sin vardag är han ofta ute och träffar kunder, för att idenfiera hinder våra tekniker och medarbetare möter i vardagen.

 

”Jag jobbar med att ta bort de hindrerna för att skapa ett arbetsklimat där mina medarbetare går med lätta steg till jobbet. En närvarande chef skapar engagemang hos medarbetare som i sin tur ger nöjda kunder” säger Jyri.

 

Organisationskulturen där chefer bryr sig om sina medarbetare är således framgångsnyckeln till nöjda kunder. Nöjda medarbetare ger nöjda kunder. 100 % service ligger i att vi är närvarande, återkopplar och visar omtanke till våra kunder efter att vi exempelvis har gjort ett jobb på en rigg menar han. 100 % service är också fokus, att vi är fokuserade på att leverera på topp så att våra maskiner levererar 100 %. Fokus är inte bara att se det aktuella problemet utan att föregå och förebygga problem. Vi vill förebygga stillestånd och obegagliga överraskningar. 100% service är att vi har produkter som hjälper kunden att säkerställa leveranser.

 

100 % service är också att ha en nära dialog med kunderna, lyssna till behov och hitta lösningar. Midlife är exempelvis ett resultat av vad våra ovanjordskunder har förmedlat till oss, så nu är vi den första ovanjordsverkstaden som tagit fram produkten som kan renovera riggen till ett 60% av nypris. Alla våra produkter är ett resultat av vad våra kunder vill ha och vi vill vara den produktivitetspartner de önskar i alla lägen, säger Jyri. 

Service