Pen and calculator

Finansiell leasing

Flexibel finansiering utanför balansräkningen

Kontakta oss

Ökad kostnadskontroll

Om du vet kostnaderna i förväg kan du göra en noggrannare budget.

Flexibla alternativ

Justera betalningar och alternativ utifrån dina individuella förutsättningar.

Skatteeffektivt

Med driftsleasing kan du avräkna leasingavgifterna mot skattepliktiga vinster.

Kostnadseffektiv finansiering

Finansiell leasing gör att utrustningen visas som en tillgång i din balansräkning eftersom du hyr utrustningen under en bestämd tidsperiod.

Hur fungerar det?

I början av avtalet bestämmer du avtalets längd och eventuella alternativ, till exempel service- och underhållsavtal. Under leasingperioden gör du regelbundna avbetalningar fram till avtalets upphörande.

Vid leasingperiodens slut övergår ägandet av utrustningen till dig.