Pen and calculator

Driftleasing

Skatteeffektiv leasing av utrustning

Kontakta oss

Ökad kostnadskontroll

Om du vet kostnaderna i förväg kan du göra en noggrannare budget.

Håll dig uppdaterad

När utrustningen returneras i slutet av leasingperioden kan du tryggt investera i den senaste tekniken.

Effektivt ur skattesynpunkt

Med driftsleasing kan du avräkna leasingavgifterna mot skattepliktiga vinster.

Flexibelt ägarskap

Driftleasing ger en kostnadseffektiv lösning när du behöver utrustningen för ett specifikt projekt eller en specifik tidsperiod.

Hur fungerar det?

I början av avtalet bestämmer du avtalets längd och eventuella alternativ, och betalar de initiala avgifterna. Månadsutbetalningarna baseras på skillnaden mellan ingångsvärdet för utrustning och det prognostiserade restvärdet vid avtalstidens slut. Det förhindrar stora initiala kostnader och håller avbetalningarna på en lägre nivå.
Vid avtalstidens slut returnerar du utrustningen och betalar eventuella ytterligare avgifter.