Produktbeskrivning

Boyles C5/C5C-kärnborrningsrigg för ovanjordsborrning är kompakt, men ändå kraftfull. Dess kompakta konstruktion gör den lätt att placera och transportera, t.o.m. med helikopter. Under helikoptertransport är riggen uppdelad i sex huvudmoduler och varje modul är utrustad med lyftpunkter för säker och effektiv transport. En stabil och robust konstruktion möjliggör kontinuerlig drift på avlägsna platser och i tuffa miljöer. Alla borrningsfunktioner utförs med hjälp av den ergonomiska och användarvänliga kontrollpanelen, som också visar alla borrningsparametrar som behövs för att säkerställa produktiv borrning. Riggen är utrustad med den tvåväxlade rotationsenheten Durahead som ger det vridmoment och den varvtalshastighet som behövs för kärnborrning, med ett borrdjup på 800 m vid borrning av hål i N-storlek. Trots att den är liten och kompakt, och t.o.m. kan transporteras med helikopter, levererar Boyles C5/C5C det vridmoment och varvtal som krävs för kärnborrning i storlek BO-PO, vilket gör den till den mest kraftfulla riggen i dess klass. Boyles C5/C5C bara fortsätter utan avbrott, vilket minimerar behovet av service. Riggen är utformad med säkerhet i åtanke, vilket minimerar risken för personskador under drift.


Tekniska data

Huvudsakligt användningsområde

Quarrying ; Civil engineering

Borrmetod

Tophammer

Borrhålsdiameter

B ; N ; H ; P

Borrdjupskapacitet (se anmärkning)

0 m - 1 000 m

Chuck, inre diameter

124 mm

Max. vridmoment

5 850 Nm

Matartyp

Direct acting cylinder feed

Matningskraft

59,6 kN

Dragkraft

107 kN

Max. stångstorlek

210 mm

Installerad effekt

119 kW

Styrsystem

Direct hydraulic

Anmärkning

Drilling depth capacity refers to N-size. The drilling depth capacities only serve as guidelines and refer to vertical down drilling. Epiroc cannot guarantee that these results can be achieved in all drilling conditions. You find details about technical specifications in the brochure.
Transportdimensioner (borraggregat)

Hämta

Boyles C5