Produktbeskrivning

Boyles C6/C6C-kärnborrningsrigg för ovanjordsborrning är kompakt och kraftfull för alla markförhållanden, terränger och miljöer. Riggens säkerhet och ergonomiska egenskaper inger förtroende och tillförsikt tack vare produktiv borrning, lång drifttid och minimala krav på underhåll. Med en borrdjupkapacitet på 1 200 meter i N-storlek är riggen den kärnborrningsrigg för ovanjordsborrning med djupast borrdjupkapacitet i sin klass. Boyles C6/C6C-riggen är optimerad för medeldjup borrning och gör det möjligt för dig att ta dig an alla prospekteringsjobb. Boyles C6/C6C-riggen bara fortsätter utan avbrott, vilket minimerar behovet av service. Riggen är utformad med säkerhet i åtanke, vilket minimerar risken för personskador under drift.


Tekniska data

Huvudsakligt användningsområde

Surface exploration

Borrmetod

Surface core drilling

Borrhålsdiameter

B ; N ; H ; P

Borrdjupskapacitet (se anmärkning)

0 m - 1 812 m

Chuck, inre diameter

124 mm

Max. vridmoment

6 550 Nm

Matartyp

Direct acting cylinder feed

Matningskraft

59,6 kN

Dragkraft

138 kN

Max. stångstorlek

210 mm

Installerad effekt

153 kW

Styrsystem

Direct hydraulic

Bäraralternativ

Crawler ; Trailer

Huvudsaklig tilläggsutrustning

Gas cartridge type rod holder ; Hydraulic mud mixer

Anmärkning

Drilling depth capacity refers to N-size. The drilling depth capacities only serve as guidelines and refer to vertical down drilling. Epiroc cannot guarantee that these results can be achieved in all drilling conditions. You find details about technical specifications in the brochure.
Transportdimensioner (borraggregat)

Hämta 

Boyles C6