Se produkten i drift – Olje- och gasborrning

Här hittar du installationsprocessen för Atlas Copcos Predator borrningssystem som konstruerats för borrdjup på 3 048 meter i olje- och gasproduktion. För mer information, besök www.atlascopco.com/predator

Läs om våra olje- och gas tillämpningar

Loading...
Predator borrningssystem är ett unikt paket som applicerar innovation och beprövad ny teknik på utforsknings- och produktionsborrning.
Med trettio års historik och en erfarenhetsbas av drygt trehundra riggar inom det globala oljeområdet, tillför Epirocs PREDATOR en ny konstruktionsgeneration som minskar den borrfria tiden och sänker kostnaderna, ger bättre prestanda och energieffektivitet och förbättrar säkerheten. Med sina 99,8 tons lyftkraft har PREDATOR styrka och kapacitet att borra vertikala, riktade och horisontella brunnar med närmare 2 500 meters djup för dagens globala utvinning av olja och metangas från kollager och naturgasreserver.
  • Mast och borram certifierade enligt API 4-F, 4:e utgåvan.
  • Hanterar foderrör av typerna Range II och Range III
  • Plats för ett kompakt BOP-system på upp till 280 mm/11 tum
  • CAN-buss för borrstyrning och diagnostiksystem
  • Klarar invändigt koniska borrör för oljefält: 3,5-5 tums YD, Range II och Range III

  • * Fordonets totalvikt (högsta arbetsvikt inklusive tillbehör och last) ** Variabler inkluderar: formationer, rörstorlek och -vikt, borrmetod och foderrörsprogram

    Hämta