Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

15 t - 25 t

Servicevikt

1 900 kg

Krosskraft, käftspets

57 t

Oljeflöde

150 l/min - 250 l/min

Arbetstryck

350 bar

Stängningscykel

1,6 Seconds

Öppningscykel

1,7 Seconds
Rotationsenhet
Dimensioner
Version med stålklippningskäftar


  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. 
  2. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna