Öka utnyttjandegraden för din bärare

Vårt sortiment av grävmaskinspulveriserare för rivning av armerad betong fungerar vid både primär och sekundär rivning. De hjälper dig att minska dina investerings- och driftskostnader.

Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

18 t - 27 t

Servicevikt

2 130 kg

Käftöppning

820 mm

Käftdjup

650 mm

Bladstorlek

190 mm

Skärkraft – övre bladen

265 t

Krosskraft, käftspets

85 t

Arbetstryck

350 bar

Oljeflöde

150 l/min - 250 l/min

Stängningscykel

4 Seconds

Öppningscykel

4 Seconds

Max. arbetstryck, rotation

170 bar


  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling.
  2. Tillbehör med medelstor adapterplatta.

Anslutningsslangar