Produktbeskrivning

  • COP 2540EX+ levereras med en inbyggd, kraftfull hydraulisk uppslagare som praktiskt taget eliminerar risken för att förlora borrsträngen om den fastnar
  • COP 2540+ levereras med ett förbättrat ECL-system (elektriskt styrd smörjning) med sluten slinga som ger renare drift och minskat slitage på matar- och bomkomponenter 
  • COP 2540+/COP 2540EX+ har två olika slaginställningar för optimerad effektivitet

COP 2540EX+