Produktbeskrivning

  • Robust och okomplicerad konstruktion – levererar de jämna prestanda som förknippas med Epirocs bergborrmaskiner
  • Mindre komplex med färre delar och inställningar 
  • Intuitiv att underhålla och renovera och kräver inga anpassade verktyg

RD 14S