Produktbeskrivning

  • Robust och okomplicerad konstruktion – levererar jämna prestanda som förknippas med Epirocs bergborrmaskiner 
  • Mindre komplex med färre delar och inställningar 
  • Intuitiv att underhålla och renovera och kräver inga anpassade verktyg

RD 18S