Produktbeskrivning

Simulatorer från Epiroc ger din verksamhet mervärde genom att förbereda medarbetarna för de svåra utmaningar som de dagligen ställs inför i sina arbeten. Våra simulatorer byggs utifrån konstruktionsritningar för verkliga maskiner och kan konfigureras för användning på ditt språk.

Betongsprutsimulatorn är tillgänglig som en klassrumsutbildning avsedd att användas för utbildning och bedömning av nya och erfarna sprutbetongförare.