Tillförlitliga borraggregat

Robbins 91 och Robbins 123 är stigortsmaskiner för hål inom intervallet 2,4 till 6,0 m i diameter. De stora riggarna är tillförlitliga inom en mängd olika tillämpningar. Dessa kraftfulla riggar för stigortsborrning med modulär design för enkel transport är idealiska när vikt- eller storleksbegränsningar vållar problem. På Epiroc strävar vi efter att konstruera högkvalitativa maskiner som är lätta att montera, använda och underhålla – och våra Robbins 91- och 123-riggar är inget undantag. Dessa maskiner är tillverkade för hög funktion och lång livslängd.

Hämta

  • Tekniska data för Robbins 91/123