Kompakt betongspruta

MEYCO ME1 är en helt mekaniserad mobil spruta för våtblandad betong. Trots sin lilla storlek tillhandahåller sprutan kraft och räckvidd som triumferar över manuell besprutning, både avseende prestanda och säkerhet. Det smidiga bärarfordonet har oberoende hydrostatiska drivningar för varje band och är därför idealisk även i de mest svåråtkomliga tunnlar och gropar. För att garantera säkerheten i trånga utrymmen fjärrstyrs manöverenhetens samtliga funktioner antingen genom konventionell trådbunden kontroll eller genom radioreglage, som levereras som tillval. Sprutenheten skyddas från rekyler genom kraftfulla lansförlängningar som minimerar underhållet och maximerar drifttiden.
 
Meyco ME1