Pen and calculator

Kullanım kiralama

Vergi açısından ekonomik ekipman kiralama

Bize ulaşın

Daha fazla maliyet kontrolü

Maliyetleri önceden bilerek daha hassas bütçe planı yapabilirsiniz.

Güncel kalın

Ekipman kira süresinin sonunda iade edildiği için rahatlıkla en yeni teknolojiye yatırım yapabilirsiniz.

Vergi açısından ekonomik

Kullanım kiralama hizmeti ile vergilendirilen kardan kiralama ücretlerini düşebilirsiniz.

Esnek sahip olma

Kullanım kiralama, ekipmana belirli bir proje için veya belirli bir süre boyunca ihtiyaç duyduğunuzda ekonomik bir çözüm sunar.

Bu yöntem nasıl işliyor?

Anlaşmanın başında anlaşma süresine ve seçeneklere karar verirsiniz ve ilk ödemeleri yaparsınız. Aylık taksitler, ekipmanın ilk değeri ile anlaşma sonunda tahmin edilen değerleri arasındaki farka bağlı olarak değişir. Böylece ilk başta büyük harcama yapmanız gerekmez ve taksitlerin miktarı daha düşük olur.

Anlaşmanın sonunda ekipmanı iade eder ve diğer ek ücretleri ödersiniz.