Puhtaampaa jätevettä

SRV Infra tekee ankkurointeja Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoon

Uudenmaan asukasmäärä on nousussa ja toisaalta jäteveden puhdistamista koskevat odotukset kasvavat jatkuvasti. Siksi Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamon kapasiteetti ei enää riitä käsittelemään kaikkia alueen jätevesiä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY, rakentaa Espoon Blominmäkeen uutta jätevedenpuhdistamoa. Sen on määrä valmistua vuonna 2021 ja käsitellä 400 000 Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen, Siuntion ja Länsi-Vantaan asukkaan jätevedet. Puhdistamon maanalaisia tiloja voidaan tarvittaessa laajentaa yli miljoonan asukkaan jätevesille.

Teemu Rehn ja Iiro Hulkkonen ovat vakuuttuneita läpiporaavien pilottien eduista.

SRV Infra tekee ankkurointeja Epirocin läpiporaavilla piloteilla

SRV Infra urakoi Suomenojassa tukiseiniä ja ankkurointeja kuiluun, joka johtaa tunneliin, jossa puhdistettu jätevesi kulkee takaisin mereen. Kuiluun tulee varauloskäynti ja tunnelin vaatimaa tekniikkaa. Valmiin kuilun syvyys on noin 20 metriä ja pontituksen syvyys on kohdasta riippuen 3–10 metriä.

SRV Infralla on viime vuodesta asti ollut käytössä Epirocin läpiporaavia pilotteja. Ne voidaan maanporauksen päätteeksi päästää irti kytkennästä, ja jatkaa porausta normaalin kallioporanterän tavoin. Työmaapäällikkö Iiro Hulkkonen on erittäin tyytyväinen läpiporaaviin pilotteihin: niiden myötä jää pois yksi työvaihe, kun kaluston vaihtamiseen käytetty aika jää kokonaan pois. ”Kaluston vaihtamiseen kuluu yllättävän paljon aikaa, kun välillä irrotetaan jumissa olevia porakankia”, kertoo Hulkkonen. ”Poraaminen läpiporaavalla pilotilla on myös erittäin helppoa oppia.”

Läpiporaavat pilotit voidaan maanporauksen jälkeen päästää irti kytkennästä ja jatkaa porausta normaalin kallioporanterän tavoin.

Suuriläpimittaisissa porauksissa läpiporaavista piloteista on suurta etua, kun putki voidaan jättää kallion pintaan, ja porausta voidaan jatkaa pelkällä pilotilla esimerkiksi tartunnan tai luotettavan kalliokontaktin aikaansaamiseksi. Tällöin tunkeutuminen on nopeampaa ja teräsputkea kuluu vähemmän. Voidaan mahdollisesti myös jättää pois yksi jatkos, ja muutoinkin säästää työaikaa huomattavasti. Urakoitsijan kannalta voi olla myös merkittävä etu, kun työt erityyppisissä projekteissa voidaan tehdä samalla kalustolla.

Epirocin maanporauskaluston kestävyys ja luotettavuus saavat kiitosta Hulkkoselta ja hitsari Anssi Havulalta. ”Luotettavuus on maanporauskalustossa tärkeämpää kuin hinta”, sanoo Iiro Hulkkonen. ”Jos paalu on 20–30 metrin syvyydessä ja kalusto hajoaa sinne, ei ole ihan pikku juttu korjata tilanne.”
Iiro Hulkkonen

"Luotettavuus on maanporauskalustossa tärkeämpää kuin hinta"

Iiro Hulkkonen ,Työmaapäällikkö, Skanska Infra Oy

SRV Infran ankkurointi- ja porapaalutusyksikkö

SRV on tunnettu nimi kiinteistö- ja rakennusalalla, mutta SRV Infran yhdeksänhenkinen ankkurointi- ja porapaalutusyksikkö on ollut toiminnassa vasta kolmisen vuotta. Uusi yksikkö oli luonnollinen jatkumo SRV Infran muihin infrarakentamisen palveluihin. Yksikön kiikarissa eivät niinkään ole kaikkein isoimmat paalutustyömaat vaan pienemmät erikoiskohteet, joiden joukkoon lukeutuu myös Blominmäen jätevedenpuhdistamon kuilutyömaa. Käytössä oleva kalusto – kolme Comacchio-kaivonporausvaunua, Atlas Copcon kompressorit ja Epirocin maanporauskalusto – on niin ikään mobiili ja kompakti. Blominmäen työmaan lisäksi tällä hetkellä on käynnissä työmaa Munkkiniemessä, jossa vanhan Osuuspankin pääkonttorin tilalle tulee kerrostaloja, ja alkamassa on paalutustyömaa Jätkäsaaressa. ”Kolmen vuoden aikana olemme tehneet nimeä tunnetuksi tilaajien keskuudessa, ja nyt tilauskanta on vakaa ja töitä riittää tasaisesti ympäri vuoden”, kertoo Hulkkonen.

Onko paalutus monimutkaista insinööritiedettä, Iiro Hulkkonen?

”Paalutus on periaatteessa yksinkertaista puuhaa, mutta kaiken pitää mennä kerralla oikein. Ankkuroinnissa on monia työvaiheita eikä missään voi fuskata. Tarkkuusvaatimukset kasvavat koko ajan, ja tilaajilta tulee yhä tiukempia vaatimuksia. 3D-koneohjausjärjestelmä on tulossa myös paalutus- ja ankkurointitöihin, jotta saavutettaisiin tilaajien vaatima tarkkuus.”

Maanporauksen kehitys

”Maanporaus on ottanut isoja kehitysaskeleita viimeisen vuosikymmenen aikana”, kertoo Epirocin myyntipäällikkö Teemu Rehn. ”Maanporauskohteet ovat usein vaativia: poraussyvyys saattaa olla 40–50 metriä, täytöksissä voi olla louhetta ja kerrokset saattavat olla hyvin vaihtelevia. Elementit ovat pitkiä, ja ne pyritään poraamaan yksimittaisina tai mahdollisimman pitkinä. Tämä kaikki aiheuttaa kalustolle uudenlaisia haasteita. Vaikka maanporauskalusto näyttää ulkoisesti hyvin samalta kuin aikaisemminkin, on valmistuspuolella ja yksityiskohdissa tapahtunut huimaa kehitystä.”

Epirocin Tampereen tehtaalla on jo vuosikymmeniä kehitetty ja valmistettu maanporaustuotteita. Mallistossa on keskitytty parantamaan Symmetrixin hyviä ominaisuuksia, kuten hyvää huuhtelua, luotettavaa kytkentää avartimeen ja erittäin hyvin myös asennuksenaikaisia kuormia kestävää rakennetta.

Porauspinnan ja huuhtelukanavien optimoinnilla on saatu parempi tunkeutumisnopeus ja ilmanhallinta. Valmistuksen standardoimiseksi kappaleitten materiaaleihin ja muotoihin on kiinnitetty erityistä huomiota.

Uusin G2-sukupolvi mahdollistaa saman avartimen käytön Symmetrix- ja Elemex-pilotissa. C-mallissa puolestaan käytetään samassa pilotissa kahta erilaista avarrinta joko pysyville tai tilapäisesti asennettaville putkille.

Elemex on kehitetty minimoimaan ylimääräisen maa-aineksen huuhtoutumista; uniikki muotoilu pilotin porauspinnalla ja huuhtelukanavissa ohjaa huuhteluilmaa suojaputken sisään ja ehkäisee putken tukkeutumista porauksen aikana. Nyt siis on helpompi vaihtaa Elemexiin vaikka kesken työmaan, koska avarrin on sama kun Symmetrixissä.

Asennuksenjälkeinen laatu ja kuormankantokyky on testattu myös puristustesteissä, mistä on osoituksena Liikenneviraston hyväksyntä, jonka Epiroc sai maanporaustuotteilleen ensimmäisenä valmistajana. Liikenneviraston hyväksyntä kattaa kaikki tie- ja ratakohteiden paalutuksissa käytettävät mallit; irtoavartimen ja avarrinsetin, aina toistaiseksi suurimpaan, 1,2 metriseen tuotteeseen asti.

Epirocin maanporausmallisto

Ground support 2019 Local Customer story Geotechnical drilling tools