Contact us

Contact

Mining and Rock Excavation

Repair kits
Service og deler

For henvendelser som gjelder ettermarkedsprodukter, deler, service av maskiner og serviceavtaler, vennligst ta kontakt med vårt ordrekontor eller salgsavdeling.

Tophammer
Borstål

For henvendelser som gjelder borstål til boring over- og underjord, brønnboring og fundamenteringsboring, vennligst ta kontakt med vårt ordrekontor eller salgsavdeling.

SmartROC CL in operation
Overjordsboring

For henvendelser som gjelder borerigger til overjordsboring, vennligst ta kontakt med vår salgsavdeling.

Boomer
Underjord

For henvendelser som gjelder tunnelrigger, lastemaskiner, gruvetrucker, sprøyterigger og ventilasjon, vennligst ta kontakt med vår salgsavdeling.