Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Juridisk merknad og retningslinjer for personvern

Takk for at du besøker dette Epiroc-nettstedet. (Epiroc Group og datterselskapene omtales som «Epiroc», «vi», «oss», «vår», «vårt» og «våre»).

Takk for at du har vist interesse for oss.

Nedenfor finner du informasjon med juridisk relevans for besøk på dette webområdet. I tillegg finner du våre retningslinjer for personvern, som forklarer hvilken type informasjon som kan bli innhentet og behandlet, og hvordan vi eventuelt bruker informasjonskapsler ("cookies"). Takk for at du leser innholdet på denne siden, og (hvis du godtar alle betingelser og vilkår) for at du besøker webområdet. Hvis du åpner eller bruker webområdet, innebærer det at du godtar alle betingelser og vilkår.

Epiroc gruppen består av flere juridiske enheter, som hver har ansvaret for egen forretningsdrift og egne produkter. Ikke under noen omstendigheter skal en juridisk enhet i Epiroc gruppen være ansvarlig eller ha forpliktelser for handlinger eller utelatelser fra en annen juridisk enhet. Hvis du henter informasjon fra dette webområdet eller bruker området på andre måter, godtar du at ansvaret og forpliktelsen for et produkt, et tilbud eller markedsføringsinformasjon er begrenset til bare den juridiske enheten som er direkte involvert.

Informasjonen på webområdet kan bli endret uten forvarsel og uten at det innebærer noen forpliktelse eller noe ansvar for oss. Innholdet på dette webområdet tilbys som en tjeneste for besøkende og består bare av ikke-bindende informasjon. Du er ikke autorisert til å angi koblinger til webområdet uten skriftlig tillatelse på forhånd.

Vi skal gjøre en rimelig innsats for å sørge for at informasjonen på webområdet vårt er korrekt. VI GIR IMIDLERTID INGEN GARANTIER ELLER INDIREKTE GARANTIER NÅR DET GJELDER NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET, BETIMELIGHET, UKRENKELIGHET ELLER EGNETHET FOR ET HVILKET SOM HELST BESTEMT FORMÅL FOR INFORMASJONEN SOM ER ANGITT HER. VI VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER GODTA ANSVAR FOR NOEN DEL AV SKADER, UANSETT OM DE ER DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, FØLGENDE, STRAFFENDE ELLER ANNET, FOR BRUK AV ELLER UTILGJENGELIGHET AV DETTE WEBOMRÅDET ELLER INNHOLDET PÅ DET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER SOM GJELDER INNTEKTSTAP, BRUDD PÅ FORRETNINGSDRIFT, TAP AV PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA I INFORMASJONSHÅNDTERINGSSYSTEMER ELLER ANNET. DET ER OPP TIL DEG Å TA ALLE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER OG SIKRE AT DET DU VELGER Å BRUKE, IKKE INNEHOLDER ELEMENTER SOM VIRUS, ORMER, TROJANSKE HESTER OG ANDRE ELEMENTER AV DESTRUKTIV NATUR. VI GIR INGEN SOM HELST GARANTIER ELLER INDIREKTE GARANTIER OM ANDRE WEBOMRÅDER SOM TILHØRER EN TREDJEPART, SOM DU FÅR TILGANG TIL GJENNOM BRUK AV DETTE WEBOMRÅDET.

Opphavsrett, varemerker og andre intellektuelle eierrettigheter

Innholdet på webområdet, inkludert men ikke begrenset til, logoer, varemerker, varenavn, tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjon og videofiler, samt plasseringen av dette på webområdet, eies av oss eller en eller flere andre enheter i Epiroc-gruppen eller tredjeparter og er underlagt beskyttelse av intellektuelle rettigheter. Innholdet på nettsiden kan ikke reproduseres, kopieres, overføres, publiserers, distribueres, modifiseres, repostes eller plasseres på andre webområder eller dokumenter uten skriftlig tillatelse. Alle intellektuelle rettigheter på dette området, inkludert opphavsrett, varemerker, forretningshemmeligheter og patentrettigheter er forbeholdt eierne, og bruk uten tillatelse fra den respektive eier er strengt forbudt. Innholdet på dette webområdet skal ikke tolkes som en uttrykt eller underforstått lisens eller rett til å bruke våre eller andre enheter i Epiroc-gruppen eller tredjeparts åndsverk.


Personvernerklæring


IP-adresser, nettlesere, operativsystemer, domenenavn: Når du besøker webområdet vårt, kan vi samle inn datamaskinens IP-adresse. IP-adressen identifiserer ikke deg som person, men indentifiserer internettleverandøren din. Annen upersonlig identifiserbar informasjon som vi kan samle inn inkluderer type nettleser som er brukt, operativsystem og domenenavn på webområdet du besøkte siden vår fra. Informasjonen samles inn for å gi bred demografisk informasjon, slik som den geografiske plassering av de besøkende og hvor lenge de besøker siden vår. Innsamling av denne type informasjon lar oss administrere siden vår og diagnostisere serverproblemer, analysere tendenser og statistikker samt gi bedre kundeservice.


Informasjonskapsler


Vi kan sende informasjonskapsler til datamaskinen din når du besøker webområdet vårt. En informasjonskapsel er en liten tekstfil eller et stykke data som et webområde som du besøker kan plassere eller lagre på datamaskinen. Informasjonskapsler inneholder ikke personlig identifiserbar informasjon, men hvis du gir oss slik informasjon (som ved å registrere deg for en Internettrelatert tjeneste eller passord gitt av oss), kan slik informasjon knyttes til data lagret i informasjonskapselen. Det finnes to typer informasjonskapsler. Den første typen lagrer en fil på datamaskinen i en lengre periode, og filen kan forbli der etter at du slår av maskinen. En slik informasjonskapsel kan brukes til å fortelle en besøkende hva på webområdet som har blitt oppdatert siden sist. Den andre typen informasjonskapsel kalles for øktinformasjonskapsel. Mens du besøker et webområde, lagres øktinformasjonskapsler midlertidig i datamaskinens minne. Dette kan gjøres for å holde rede på hvilket språk du har valgt på webområdet. Øktinfomasjonskapsler lagres ikke i en lang periode, ettersom de forsvinner når du lukker nettleseren. Vi kan bruke tredjeparter til å hjelpe oss med å samle inn eller bearbeide informasjon som er skaffet til veie ved bruk av informasjonskapsler.


Vi kan bruke informasjonskapsler av en rekke grunner: • for å samle anonym statistikk relatert til surfemønstre- og tendenser;

 • for å analysere salgsdata;

 • for å gjennomføre markedsundersøkelser

 • for å tilpasse innhold eller funksjoner på webområdet til brukere;

 • for å hjelpe eller spore brukeres besøk på bestemte Internettbaserte tjenester;

 • for å gjøre det mulig for brukere å besøke bestemte webområder igjen uten å måtte angi informasjon på nytt.


Hvordan unngå informasjonskapsler:


Med de fleste nettlesere kan du stille inn leseren til å blokkere informasjonskapsler, slette informasjonskapsler fra datamaskinens harddisk eller gi deg beskjed om at et webområde inneholder informasjonskapsler før en informasjonskapsel lagres. Mer informasjon om disse funksjonene finner du i nettleserens instruksjoner eller hjelpeskjerm. Merk at enkelte av våre webområder kanskje ikke fungerer optimalt uten bruk av informasjonskapsler.


Personopplysninger


Denne delen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og deler personopplysninger som du gir oss, eller som vi på andre måter kan få eller generere, som er relatert til deg («Personopplysninger»). Epiroc har iverksatt tekniske, administrative og fysiske tiltak for å beskytte eventuelle personopplysninger som vi kan samle inn (se nedenfor). Det er også klart at Epiroc alltid skal følge lokale lover og forskrifter og skal avstå fra innsamling eller bruk av personopplysninger på et sted der det er forbudt ved lov.


Hvilke personopplysninger kan Epiroc samle inn?

«Personopplysninger» er opplysninger som gjør at en fysisk person kan identifiseres. Vi kan samle inn, bruke og behandle personopplysningene dine for å gi deg tjenester, produkter eller opplysninger som du ber om.
Vi kommer ikke til å samle inn personopplysningene dine uten at du vet om det og gir ditt samtykke, og vi kommer heller ikke til å selge eller leie ut slike data. For å gi deg et bestemt produkt, en bestemt tjeneste eller bestemte opplysninger, eller for å behandle en transaksjon, kan vi be om dine personlige identifiserbare opplysninger. Dette kommer til å bli angitt når vi innhenter dem.


Hvordan kan Epiroc bruke personopplysningene de samler inn?

Personopplysninger hentes bare inn når det er nødvendig for å levere et produkt, en tjeneste eller opplysninger, behandle en transaksjon, eller hvis du sender dem til oss for andre formål, for eksempel hvis du søker jobb.

Innhenting av personopplysninger skal være tydelig for deg (inkludert angivelse av det rettslige grunnlaget for behandlingen), og du vil få anledning til å bestemme om du vil oppgi dem. Hvis du velger å ikke oppgi noen av personopplysningene som det blir bedt om, kan det hende at Epiroc ikke kan fullføre transaksjonen eller oppgi opplysningene, tjenestene eller produktene du har bedt om.

Ved innhenting kommer vi til å tydelig angi formålet som personopplysningene kan blir brukt til så vel som perioden personopplysningene kommer til å bli lagret av oss.

Hvis nødvendig kan vi bli nødt til å innhente ditt samtykke til at vi kan bruke personopplysningene dine til ett eller flere av formålene som er angitt ovenfor. Du har ulike rettigheter der vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker å trekke tilbake samtykket, skal vi sørge for at en slik tilbaketrekking kan gjøres på en måte som er like enkel som den måten samtykket ble gitt på.


Hvem personopplysninger kan deles med:

Fordi Epiroc er et globalt selskap med kontorer i mange forskjellige land, kan vi overføre dine personopplysninger fra én juridisk enhet til en annen eller fra ett land til et annet for å oppnå formålene som er oppført ovenfor. Vi vil overføre dine personopplysninger i samsvar med gjeldende juridiske krav og bare i den utstrekning det er nødvendig for de formålene som er angitt ovenfor. I Epiroc-konsernet overføres personopplysninger i henhold til de samme reglene og sikkerhetsnivåene. Om nødvendig vil databehandlingsavtaler være på plass for å sikre nødvendig beskyttelsesnivå.

Epiroc baserer seg på tilgjengelig juridiske mekanismer for å muliggjøre lovlig overføring av personopplysninger på tvers av landegrenser. I den grad Epiroc baserer seg på standardkontraktsklausulene (også kalt modellklausulene) for å godkjenne overføringen, kommer Epiroc til å overholde disse kravene, inkludert der det kan være en konflikt mellom disse kravene og denne merknaden.


Epiroc kommer ikke til å selge eller på annen måte dele dine personopplysninger utenfor Epiroc-konsernet, unntatt for:


 • tjenesteleverandører Epiroc har engasjert for å utføre tjenester på våre vegne. Epiroc kommer bare til å dele dine personopplysninger med tjenesteleverandører som Epiroc har kontraktsmessig begrenset fra å bruke eller å offentliggjøre opplysninger, unntatt det som er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller for å overholde juridiske krav

 • å overholde juridiske forpliktelser, inkludert, men ikke begrenset til, som svar på en legitim juridisk forespørsel fra lovmyndighetene eller andre statlige tilsynsorganer

 • å undersøke mistanke om eller faktisk ulovlig aktivitet

 • å unngå fysisk skade eller økonomisk tap, eller

 • å støtte salget eller overføringen av hele eller deler av vår virksomhet eller våre eiendeler (inkludert ved konkurs).

 • Fjerne, korrigere, oppdatere eller få tilgang til personlig identifiserbare opplysninger:

  Ta kontakt med oss hvis du ønsker å fjerne, korrigere, oppdatere eller få tilgang til personopplysninger som du har sendt inn til oss, eller hvis du har andre relaterte spørsmål. Hvis du kontakter oss i denne sammenheng, vennligst noter deg navn på webområdet eller stedet der du sendte inn informasjon, i tillegg til kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-postadresse, postadresse osv.) som du oppga på det tidspunktet.


  Sikkerhet


  Tekniske og administrative tiltak blir iverksatt for å beskytte personopplysninger og andre data på våre servere fra uatorisert tilgang, tap eller endring. Ingen servere eller overføring over Internett kan imidlertid garanteres å være hundre prosent sikre. Enhver aktivitet eller kommunikasjon gjennomføres derfor på eget ansvar.


  Ytterligere informasjon og klager


  For ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med konsernets personvernansvarlig.
  Hvis vi ikke tar tak i noen av forespørslene dine, eller ikke gir deg en gyldig grunn til hvorfor vi ikke kan gjøre det, har du rett til å kontakte tilsynsmyndigheter for å sende inn en klage.


  Koblinger til tredjeparts webområder


  Noen av våre webområder kan inneholde koblinger til tredjeparts webområder. Merk at vi er ikke ansvarlige for deres personvernerklæringer, innhold eller skikk og bruk for slike webområder, deres eiere eller operatører.


  Endring av personvernerklæring


  Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre eller oppdatere denne personvernerklæringen.