Kazık çakmak için verimli sondaj

23 Haziran 2016 Perşembe

Yeni bir iskele

Portekiz'deki Leixoes limanı 100 yat, servis ve karşılama alanı ve yolcu terminali için yeni bir iskeleye ihtiyaç duyuyordu. Yeni iskelenin kazık çakma işlemi projeye bazı zorluklar getirdi. Atlas Copco bu işe bir çözüm olarak Symmetrix adlı Boru Döşeme Sistemini sundu. Symmetrix çok çeşitli özellikler sunuyordu: yüksek üretkenlik, zorlu oluşumlarda düz sondaj ve ana kayalarda sondaj gibi özellikler bu projeye son derece uygundu.

Kazıkları ana kaya seviyesine çakmak için Symmetrix sistemini kullanarak iskelenin kurulması, taşeronlar için büyük bir zorluk oluşturdu. Bu güçlüklerin üstesinden gelebilmek için büyük çaplı DTH sistemi Symmetrix mükemmel ve yenilikçi bir çözüm oldu.

Leixoes limanında kazık çakma

Toplam uzunluğu 345 metre olan ve genişliği 18 metre ile 13 metre arasında değişen yeni iskelenin inşaatı için 209 kazık çakılması ve her sırada 3-4 kazık olması gerekiyordu. 1016 mm dış çaplı sondaj boruları olan kazıklar takıldı, ana kaya içine sondaj yapıldı ve boru içine takviye malzemesi ve beton doldurarak işlem tamamlandı. Yüzer platformu inşa etmek için agrega ile dolu 610 ve 813 mm çaplı sondaj boruları ile 45 kazık daha çakıldı. Kazıkların toplam derinliği su ve ana kaya içinde 33-41 metre arasında değişiyordu. Ana kaya düzensiz deniz tabanı üzerinde gneiss, granit, şist ve karışık ve gevşek halde örtü katmanlarından oluşuyordu.

Geotechnical

"Symmetrix için yalnızca tek bir gemi gerekiyor; klasik kazık çakma sistemlerinde ise iki gemiye ihtiyacımız var. 12 saatlik bir günde dört kazık çakabiliyoruz. Klasik kazık çakma teknikleri ile iki kazık çakılabiliyor."

Mário Ferreira

Perna Longa, dikkat çekici bir gemi

Taşeron kazıkları çakmak için sondaj yaparken "Perna Longa" adlı jack-up tipi sondaj gemisini kullandı. Gemide dev bir vinç ile Berminghammer sondaj ucu, BHD 40 döner başlık, Symmetrix sistemini çalıştırmak için kullanılan QL200S DTH ve ters dolaşımlı sondaj halatı ve üç adet Atlas Copco XRHS kompresör bulunuyordu. Bu sistem sayesinde kazıkları çakarken 45 metrelik halat ile tek geçişte işlem yapılabiliyordu ve vinç kolu bunun için yeterli büyüklükteydi. Kazık borularında kopan halkalı tip uçlar ve rıhtım tarafında muhafaza çarıkları vardı ve uçları şişme balonlar ile sızdırmaz hale getirilmişti. Ardından Perna Longa'ya yüzdürüldüler ve burada gemi üzerindeki vinçler ile yerlerine getirildiler. 1.016 mm çaplı Symmetrix sondaj pilot ucu ve QL200S çekiç, sondaj borusu içinden indirildi ve GPS kullanarak hizalandı ve konumu ayarlandı.

Klasik kazık çakma tekniklerinde iki gemi gerekmesine rağmen Symmetrix için yalnızca tek bir gemi gerekiyor. Bu da üretim yapılmayan süreyi kısaltıyor. Bu gemi üzerinden sondaj yaparken çok önemli bir etkendir ve üretkenliğin artmasına büyük katkısı vardır.

Üretkenlik için Symmetrix kullanmak

Symmetrix sistemi ile yapılan sondaj işlemleri, özellikle sondaj borularının zeminde kalıcı olarak bırakıldığı kaya soketi sondaj uygulamalarında kullanılır. Bu sondaj sisteminin en önemli avantajlarından biri, sondaj borusunun altında soket açmak için uç değiştirmeye gerek olmamasıdır. Yüksek üretkenlik için her kazıkta bir halkalı tip uç ve muhafaza çarığı delik içinde bırakıldı. 12 saatlik bir vardiyada ortalama dört kazık çakıldı.

Kazıkları çaktıktan sonra işi tamamlamak için kazıkların üzerine prekast beton elemanlar yerleştirildi ve köprü platformu oluşturuldu. Leixoes deniz projesi Ağustos 2011'de tamamlandı.

Müşteri
Companhia Portuguesa de Trabalhos Portuarios, CPTP

Hedef

Köprü kazıklarını çakmak için deniz altında sondaj yapmak.

Ürünler
Kazık çakma sistemi bir Birminghammer, BHD 40 döner başlık, bir QL200S DTH Çekiç, ters dolaşımlı sondaj halatı olan bir Symmetrix sistemi ve üç Atlas Copco XRHS kompresörden oluşuyordu.

Avantajları
Büyük çaplı Symmetrix sisteminin Leixoes limanında kullanımı şunları mümkün kıldı:
• Birleşmemiş, çatlakları olan zeminde en sert ana kayaya kadar hızlı sondaj
• Sondaj borusunun altında soket açmak için uç değişimi gerekmez
• Klasik yöntemlerdeki gibi 12 saatlik vardiya boyunca iki kazık yerine dört kazık çakarak zamandan tasarruf
• Klasik yöntemlerdeki gibi altmış dakika yerine yirmi dakikada bir metre sondaj yapabilme
• Klasik kazık çakma sistemlerindeki gibi iki gemi yerine bir gemi ile çalışabilme

Sonuç
Symmetrix ile sondaj yapmak zamandan tasarruf sağlar, maliyetinizi düşürür ve gurur duyacağınız bir iş yapmanızı sağlar!


Epiroc, 1 Ocak 2018'e kadar "Atlas Copco" ticari markası altında faaliyet gösteriyordu.

Bu konuyla ilgili diğer haberler