Gizlilik bildirimi

Giriş

Epiroc AB ve bağlı şirketleri gizliliğinize önem verir ve adil bilgi uygulamalarına ve geçerli veri gizliliği yasalarına uygun olarak kişisel bilgilerinizi korumaya özen gösterir. Bir müşteri, tedarikçi, hissedar gibi bizimle hangi yetki dahilinde bilgi paylaştığınız fark etmeksizin, kişisel verilerinizi işleme konusunda kendinizi güvende hissetmeniz bizim için önemlidir.

Bu gizlilik bildirimi Epiroc AB'nin ve iştiraklerinin ("Epiroc, "biz","bize" ve "bizim") bize sağladığınız veya başka bir şekilde sizinle ilgili olan kişisel bilgileri nasıl elde edebileceğimizi veya oluşturabileceğimizi ("Kişisel Bilgiler") açıklar.

Ülke bilgi kalemleri varsa bunlar sayfanın en altında bulunabilir. 

Kapsam

Kişisel veriler veya kişisel bilgiler, kimliği tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişiyle ilgili her türlü bilgi anlamına gelir ("veri sahibi"). Kimliği tanımlanabilir gerçek kişi, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum bilgisi, çevrimiçi bir kimlik tanımlayıcı veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özel bir veya daha fazla faktör gibi bir tanımlayıcı ile doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilen kişidir.

Bu gizlilik bildirimi hem çevrimiçi hem de çevrimdışı, yani satış ve pazarlama, ortak ve tedarikçi katılımı ve yatırımcı ilişkileri gibi normal iş faaliyetlerimizden elde ettiğimiz kişisel veriler için geçerlidir. Bu gizlilik bildiriminin farklı durumları kapsaması amaçlandığı için gizlilik bildiriminde yer alan ve sizin için geçerli olmayan bilgiler bulunuyor olabilir. Ayrıca bu Gizlilik Politikası, Başvuru Sahibinin Gizlilik Bildirimine tabi olan Kariyer web sitemizden elde edilen kişisel veriler için de geçerli değildir.


Epiroc'un her zaman yerel yasa ve düzenlemelere uyacağı ve verilerin yasalar tarafından yasaklandığı bir yerde toplanmasını veya kullanılmasını önleyeceği açıktır. 

Kişisel verilerin toplanması

İstediğiniz hizmetleri, ürünleri veya bilgileri sağlamak için kişisel verilerinizi toplayabilir, kullanabilir ve işleyebiliriz. Kişisel verilerin toplanması sizin için şeffaf olacak ve bu verileri sağlama konusunda karar verme şansına sahip olacaksınız. Belirli bir ürün, hizmet veya bilginin sağlanması ya da bir işlemin gerçekleştirilmesi için bazı kişisel tanımlayıcı bilgiler sizden talep edilebilir. Bu, her topladığımızda gösterilir.

Toplayabileceğimiz kişisel veri türü hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıda "Kişisel veri kategorileri, işleme amaçları ve yasal dayanaklar" başlığına bakın.

Ayrıca, kişisel verilerinizi pazarlama amacıyla işleyebiliriz, bu da ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ürünler veya hizmetler hakkında size bilgi ve teklifler gönderebileceğimiz anlamına gelir. İşlememizin yasal dayanağı, müşteri ilişkilerini sürdürme konusunda meşru menfaatimiz için gerekli olmasıdır. Tarafımızdan pazarlama yapmaya her zaman itiraz edebilirsiniz. Lütfen aşağıda "Haklarınız" bölümüne bakın.

Web sitesi

Web sitemize girdiğinizde bilgisayarınızın IP adresini alabiliriz. IP adresi sizi birey olarak tanımlamaz, ancak internet hizmet sağlayıcınızı tanımlar. Toplayabileceğimiz kişisel olarak tanımlanmayan diğer bilgiler arasında kullanılan internet tarayıcısının türü, kullanılan bilgisayar işletim sisteminin türü ve sitemizi ziyaret ettiğiniz web sitesinin etki alanı adı yer alır. Bu bilgiler, ziyaretçilerin coğrafi konumu ve sitemizde ne kadar süre kaldığı gibi kapsamlı demografik bilgiler sağlamak için bir araya getirilmiştir. Bu tür bilgileri toplamak, sitemizi yönetmemize, sunucu sorunlarını tespit etmemize, eğilimleri ve istatistikleri analiz etmemize ve daha iyi müşteri hizmetleri sunmamıza olanak tanır.

Ayrıca, kişisel verilerinizi web sitemizi, hizmetlerimizi analiz etmek ve geliştirmek amacıyla ve pazarlama amacıyla kullanabiliriz. İşlememizin yasal dayanağı, işlemenin, hizmetlerimizi ve pazarlama önlemlerimizi iyileştirmek için meşru menfaatlerimiz açısından gerekli olmasıdır. Şüpheye mahal vermemek adına web sitesini ve hizmetlerini kullanmanız halinde Epiroc'un kullanabileceği veriler herhangi bir kısıtlama olmaksızın Epiroc'a ait olacaktır (kişisel verilerinizi içermiyorsa).

Tanımlama Bilgileri

Çerezlerle çalışmalarımızın ayrıntılarını okuyun

Kişisel verilerin kullanımı

Kişisel veriler yalnızca bir ürün, hizmet, bilgi, işlem sağlamak için gerekli olduğunda veya bir işlemi başka amaçlarla bize gönderdiğinizde ve bu tür işlemler için yasal gerekçelerimiz olması halinde toplanır. İstediğiniz herhangi bir kişisel bilgiyi sağlamamayı seçerseniz Epiroc işleminizi tamamlayamayabilir veya istediğiniz bilgileri, hizmetleri veya ürünleri sağlayamayabilir. Toplandığında, kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanılabileceğini ve kişisel verilerin bizim tarafımızdan saklanacağı süreyi açıkça belirteceğiz.

Kişisel verilerin toplanma ve kullanım amaçlarımız ile bu tür bir toplama ve kullanım için yasal dayanaklar hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıda "Kişisel veri kategorileri, işleme amaçları ve yasal dayanaklar" başlığına bakın.

Kişisel verilerinizi kullanabilmemiz için gerekirse onay almamız gerekebilir. Bu tür bir onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir ("Haklarınız" bölümünde daha ayrıntılı açıklanmıştır).

Kişisel veri kategorileri, işleme amaçları ve yasal dayanaklar

Lütfen sizin için geçerli olan bölüme atlamak için ilgili bağlantıya tıklayın:

Kişisel veri alıcıları

 • Epiroc Bünyesinde: Akdi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için (satış, muhasebe, operasyonlar, yasal gibi) veya meşru menfaatlerimiz (örn. pazarlama) doğrultusunda verilerinize erişmenizi gerektiren iş birimleri.
 • Üçüncü taraflar: Adına hizmet ve işlevler sağlamak veya bunları yerine getirmek için üçüncü şahısları kullanabiliriz. Bu hizmetleri ve işlevleri gerçekleştirmek için bu üçüncü taraflara kişisel bilgiler sunabiliriz. Bu kişisel bilgilerin işlenmesi talimatlarımızda yer alacak ve orijinal amaçlarla uyumlu şekilde gerçekleştirilecektir.
 • Kanunların gerektirdiği şekilde : Ulusal güvenlik ve hukuki yaptırım gerekliliklerini karşılamak ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki kurumlar ve mahkemeler dahil olmak üzere kamu kurumlarına veya yargı mercilerine, yasa uygulayıcı personel ve kurumların gerektirdiği şekilde kişisel bilgiler de sağlayabiliriz. Kanunların izin verdiği ölçüde, kişisel bilgileri ayrıca yasal taleplerin oluşturulması, ifası veya savunması için gerektiğinde ya da haklarımızı uygulamak, mülkiyetimizi veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için veya harici denetim, uyumluluk ve kurumsal yönetim fonksiyonlarını desteklemek için gereken durumlarda üçüncü taraflara da açıklayabiliriz.
 • Birleşmeler ve satın almalar: Kişisel bilgiler, bir satış, birleşme, tasfiye, iflas ya da başka bir süreç durumunda Epiroc hisse senedi ya da varlıklarının tümünü veya bir kısmını alıcı tarafa aktarılabilir.
 • İştirakler:  Geçerli yasalara uygun olarak Epiroc iştiraklerine de bilgi aktarabilir ve paylaşabiliriz

Uluslararası transferler

Epiroc farklı ülkelerde bulunan küresel bir şirket olduğundan, Kişisel Bilgilerinizi yukarıda sıralanan amaçları gerçekleştirmek için bir tüzel kişiden diğerine veya bir ülkeden diğerine aktarabiliriz. Kişisel Bilgilerinizi yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun olarak ve yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu ölçüde aktaracağız. Epiroc şirketler grubu bünyesinde Kişisel Bilgiler aynı kurallara ve güvenlik seviyelerine tabi olarak aktarılır. Gerekirse, veri işleme anlaşmaları, gerekli korumayı sağlamak ve Kişisel Bilgilerinizin AB/AEA dışındaki bir ülkeye aktarılması durumunda, bu tür bir aktarım, üçüncü bir ülkeye aktarım için geçerli kurallara uygun olarak yapılacaktır. 

 

Epiroc, Kişisel Bilgilerin sınır ötesinde yasal aktarımını sağlamak için mevcut yasal mekanizmalara güvenmektedir. Epiroc'un devri yetkilendirmek için standart sözleşme maddelerine (model maddeleri de denir) bağlı olması halinde Epiroc, bu gereklilikler ve bu Bildirim arasında bir çatışma olabilecek durumlar da dahil olmak üzere bu gerekliliklere uyacaktır.

 

Epiroc, aşağıdakiler dışında kişisel bilgilerinizi Epiroc şirketler grubu dışında satmayacak veya başka bir şekilde paylaşmayacaktır:

 • Epiroc'un adımıza hizmet gerçekleştirmeyi sürdürmek üzere anlaştığı hizmet sağlayıcılar. Epiroc, Kişisel Bilgilerinizi yalnızca adımıza hizmet gerçekleştirmek veya yasal zorunluluklara uymak için gerekli olan durumlar dışında bilgilerin kullanımını ve ifşasını sözleşme ile kısıtladığı hizmet sağlayıcılarla paylaşır;
 • emniyet yetkililerinin veya diğer resmi düzenleyicilerin meşru yasal talebine cevaben dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklere uymak;
 • şüpheli veya fiilen yasa dışı faaliyetleri araştırmak;
 • fiziki hasarı veya maddi kaybı önlemek ya da
 • işletmemizin veya varlıklarımızın tümünün veya bir kısmının satışını ya da devrini (iflas yoluyla dahil olmak üzere) desteklemek.

Saklama

Sizinle devam eden bir ilişkimiz olduğu veya toplanma amacını yerine getirmek için gerekli olduğu sürece, genellikle bir sözleşme ilişkisi süresince ve sonrasında geçerli yasaların gerektirdiği ya da izin verdiği süre boyunca kişisel bilgilerinizi saklarız. 

Haklarınız

Yürürlükteki yasalar kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz. Lütfen tüm hakların koşulsuz olmadığını unutmayın. Bu nedenle, aşağıdaki haklardan birini kullanma girişimi tarafımızda bir eyleme yol açmayabilir. 
 • Makul aralıklarla ve aşırı gecikmeler olmadan ve işlenen tüm verilerin bir kopyasını (yaygın olarak kullanılan elektronik formda) sınırlama olmadan edinme hakkına sahipsiniz.
 • Yanlış, güncel olmayan veya eksik kişisel bilgilerin düzeltilmesini ya da güncellenmesini sağlama hakkına sahipsiniz.
 • Belirli durumlarda kişisel verileri silme hakkına sahipsiniz. Lütfen bu hakkın koşulsuz olmadığını unutmayın. Bu nedenle, hakkı kullanma girişimi bizim tarafımızda bir eyleme yol açmayabilir.
 • Kanunen gerekli olmadıkça, kişisel verilerinizin işlenmesi için her zaman özel durumunuzla ilgili meşru gerekçelerle karşı karşıya kalma hakkına sahipsiniz. İtirazın gerekçelendirildiği durumlarda, işlem durdurulmalıdır.
 • İşlemenin kanunen gerekli olmadığı hallerde, kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak sizin durumunuzla ilgili herhangi bir zamanda yasal dayanak talep etme hakkına sahipsiniz. Talebin makul olduğu durumlarda işleme sınırlandırılmalıdır.
 • Veri taşınabilirliği talep etme hakkınız bulunabilir. Verilerin taşınabilirliği, kişisel bilgilerinizin kolaylıkla başka bir şirkete aktarılabilmesi için yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde sunulmasıdır. Veri taşınabilirliği sınırlamalara tabidir. Yani verilerin taşınabilirliği kağıt üzerindeki kayıtlar için geçerli değildir ve başkalarının ya da hassas şirket bilgilerinin haklarına zarar vermemelidir.
 • Bu kararların yasal bir etki oluşturması veya sizi önemli ölçüde etkilemesi halinde, yalnızca otomatik karar vermeye dayalı kararlar vermeme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili yasal dayanak ise önceden belirli bir amaç için verilen onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz.

Bu haklara saygı gösteririz ve bu hakları kullanmak isteyen bireyleri tanımak ve cevap vermek için bazı süreçlerimiz vardır. Talebinize en geç bir ay içinde yanıt vereceğiz. Bu haklardan birini yerel iletişim görevliniz yoluyla veya  gdpr@epiroc.com adresinden talep edebilirsiniz.

Güvenlik

Epiroc, işleme alınan kişisel bilgilerinizin güvenli olduğunu ve kendi kontrolü altındaki bilgilerin güvenliğini sağlayan uygun teknik önlemleri ve güvenlik politikalarını uygulanmasını sağlama bağlılığını gösterir:

 

 • İzinsiz erişim.
 • Uygunsuz kullanım veya açıklama.
 • İzinsiz değişiklik.
 • Makul olmayan şekilde tahrip veya kazara kayıp.

Epiroc'un kişisel bilgilerinizi işlemek için görevlendirdiği tüm Epiroc personeli ve üçüncü şahıslar, bilgilerinizin gizliliğine saygı göstermekle yükümlüdür.

Ancak hiçbir sunucunun veya internet üzerinden aktarım işleminin yüzde 100 güvenli olarak garanti edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, her türlü işlem veya iletişim ile ilgili risk tarafınıza aittir. 

Veri sorumlusu

Verilerinizin sorumlusu, başlangıçta verilerinizi toplayan ve verilerinizin kullanım amaçlarına ve yöntemlerine karar veren Epiroc grubu şirketidir.Verilerinizin Sorumlusunun kim olduğu veya verileriniz hakkında başka sorularınız
varsa lütfen  gdpr@epiroc.com adresinden Epiroc grubu gizlilik sorumlusu ile iletişime geçin. 

Gizlilik sorunları ve bizimle nasıl iletişim kurabilirsiniz

Kişisel verilerin işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek veya Epiroc tarafından herhangi bir gizlilik yasasının ihlal edildiği iddiası ya da başka bir düzenleme hakkında endişeniz olması durumunda  gdpr@epiroc.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.
Bir Epiroc Gizlilik Yetkilisi, sorularınıza cevap verecek veya şikayetinizi araştıracak ve nasıl ele alınacağı konusunda size bilgi verecektir.

Uygun merci ile nasıl iletişime geçilir

Herhangi bir talebinize yanıt vermememiz veya talebinize yanıt veremememizin nedeni konusunda size geçerli bir gerekçe sunmamamız durumunda şikayette bulunmak için denetleyici kurumla iletişime geçme hakkına sahipsiniz. Yerel denetim makamlarınızı aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.html

Gizlilik bildirimimizdeki değişiklikler

Bu gizlilik bildirimini herhangi bir zamanda değiştirme veya güncelleme hakkımız saklıdır. En güncel bildirimi incelediğinizden emin olmak için lütfen periyodik olarak kontrol edin.

Gizliliğinizle ilgili çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi okuyun:

Bu bölüm altında bölgeye veya ülkeye bağlı durumlar