Epiroc Lightweight TH10LM (Uzun Direkli) OBC (Yerleşik Kompresörlü) su kuyusu makinesi, büyük ölçüde mesken, tarım ve susuzlaştırma amaçlı uygulamalar için 1000 ft’e (300m) kadar daha derin kuyuların açılmasında kullanılır. Hafif Su Sondajı makinesi - DTH, döner hava ve çamur sondajı; Geri çekme kapasitesi 66,7 (15.000 lbf); Baskı kapasitesi 40 kN (9000 lbf)
Epiroc TH10 Lightweight su kuyusu makinesi, son yıllarda çeşitli formasyonlarda 650 ft’e (200 m) kadar sığ kuyuların açılmasına yönelik performansını kanıtlamıştır.