Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Användningsområden

Epiroc är en pålitlig partner i branschen. Våra verksamheter omfattar områden från gruvbrytning, anläggning, rivning och återvinning till vatten och energi. Vi har produkter, lösningar och tjänster för gruvdrift och bergbrytning.

Kontakta oss

Kunder inom gruvdrift och infrastruktur vänder sig till Epiroc för att få bättre produktivitet, säkerhet och hållbarhet.

Kunder inom gruv- och infrastrukturbranschen vänder sig till Epiroc för att få bättre produktivitet, säkerhet och hållbarhet. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete Våra lösningar syftar till att lösa våra kunders viktigaste problem – inklusive krav på att minska driftskostnaderna, öka utnyttjandet av utrustning, minska miljöpåverkan samt förbättringar av hälso- och säkerhetsförhållanden

Vi är snabba med att upptäcka nya trender och nya idéer

Vi på Epiroc är snabba med att upptäcka nya trender och nya idéer. Vi får snabbt ut nya lösningar på marknaden och anpassar oss när våra kunders behov förändras. Vi älskar att arbeta med avancerad teknik och högeffektiva produkter. Vår värld står i förändring och vi strävar efter att bli ledande inom automatisering. Vi har en djärv vision om en framtid präglad av digital automatisering, eftersom det kommer att innebära bättre produktivitet, energieffektivitet och säkerhet för kunderna. Därför investerar vi i sådant som ger en smartare gruvindustri.