Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Användningsområden

Epiroc är en pålitlig industripartner. Vi täcker segment som gruvdrift, anläggning, rivning och återvinning samt vatten, olja och gas. Vi har produkter, lösningar och tjänster för gruv- och bergbrytning.

Kontakta oss

Kunder inom gruvdrift och infrastruktur vänder sig till Epiroc för att få bättre produktivitet, säkerhet och hållbarhet.

Kunder inom gruvdrift och infrastruktur vänder sig till Epiroc för att få bättre produktivitet, säkerhet och hållbarhet. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete Våra lösningar syftar till att lösa kundernas problem – och i det ingår att sänka driftskostnaderna, öka produktiviteten, öka utrustningens användningsgrad, minska miljöpåverkan och förbättra säkerheten på arbetsplatsen

Vi är snabba med att upptäcka nya trender och nya idéer

På Epiroc är vi är snabba på att upptäcka nya trender och idéer. Vi kan snabbt ta fram nya lösningar på marknaden och anpassa oss efter förändringar i kundernas behov. Vi älskar att arbeta med avancerad teknik och högeffektiva produkter.

Vår värld förändras och vi har ambitionen att bli ledande inom automation. Vi har en vision om en framtida digital automatisering, eftersom detta ökar produktiviteten, energieffektivitet och säkerhet för kunderna. Därför lägger vi ner stora resurser på att göra gruvdrift smartare.