Raiseboring

Verktyg för stigortsborrning

Våra verktyg för stigortsborrning utformas för varje enskild stigortsborrmaskin.

Kontakta oss

Branschledande

Vi är ledande inom utveckling av stigortsborrningsverktyg och är kända för att kunna leverera produkter som kan stigortsborra upp till åtta meter i diameter.

Innovation

Vi utvecklar ständigt vårt produktutbud för att möta kundernas behov. Epiroc innebär innovation, ett påstående vi kan bevisa med både tester och koncept. Vi ger dig lägre borrningskostnader jämfört med konkurrenterna.

Egen tillverkning

Epiroc levererar ett komplett stigortsborrningssystem, från borriggar till bergborrverktyg (borrsträngar, upprymmare, skär och pilotborrkronor).

Borrörsprodukter – utformade för alla dina stigortsborrningstillämpningar.

Skär – flexibiliteten som krävs för att slutföra jobbet.

Pilotborrkronor – oavsett vilka bergförhållanden du arbetar i har vi borrkronorna som lever upp till utmaningen.

Upprymmare och rör