Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Training

Produktbeskrivning

Epirocs utbildningsprodukter ger företaget mervärde genom att förbereda de anställda inför de hårda utmaningar de dagligen ställs inför i sina jobb. Fokus på att maximera och optimera produktiviteten är en av de viktigaste strategiska delarna inom gruv- och byggnadsindustrin. Genom att genomföra Epirocs utbildningsprogram kommer du snabbt att se förbättrad utrustningsanvändning och produktivitet. Välutbildade operatörer använder effektivare produktionsmetoder, och utbildade tekniker ger kortare driftstopp och minskat oplanerat underhåll.


Fokus på säkerhet
Olyckor innebär inte bara stort personligt lidande. Vid olyckor till följd av osäkra aktiviteter skadas dessutom ofta maskiner och utrustning, vilket leder till dyra produktionsstopp. Utbildade operatörer och tekniker vet hur maskinerna och systemen fungerar. De är medvetna om maskinens säkerhetsfunktioner och om de risker som finns med utrustningen och arbetsplatsen. Det leder till färre olyckor, färre skador på maskiner och utrustning och lägre påverkan på miljön.


Vi förbättrar ständigt vårt tjänsteutbud för att möta efterfrågan på marknaden. Kontakta din lokala kundtjänst för Epiroc för information om vad som finns tillgängligt för din maskinmodell på din marknad.