Automation och informationshantering

Vi levererar lösningar för ökad utnyttjandegrad och produktivitet inom gruvnäring och infrastruktur.

Kontakt

Datadrivna beslut

Skicka information mellan maskiner och system till rätt plats och vid rätt tid.

Kopplar samman system, människor och tillgångar

Dela värdefull insikt som ger gradvisa förbättringar för att maximera produktiviteten.

Optimering genom automatisering

Koppla samman fristående enheter för en smartare, integrerad drift som ökar effektiviteten.

6th Sense

Loading...
Öka precision och säkerhet med automatiserade maskinfunktioner. Vi har anpassat vissa av våra produkter genom att automatisera funktioner som att lägga till borrör eller byta borrkronor. Funktioner som automatisk nivåreglering och borrstoppskydd är också integrerade med behållen precision och säkerhet. En ny relation mellan operatör och maskin genom fjärrstyrning. Plattformar som vårt RCS (Rig Control System) gör att maskinerna kan fjärrmanövreras med en kontrollpanel som övervakar lokala sensorer och kameror. Föraren kan sitta bekvämt i ett säkert kontrollrum på tryggt avstånd från farliga områden.   
Anslutningsmöjligheter och automatisering för att öka utrustningens produktivitet.
Vi kan nu möjliggöra för dig att integrera smarta, anslutna maskiner till att exempelvis genomföra exakta borrsekvenser. Maskinsensorer uppmärksammar kontrollrummet på eventuella hinder eller om ett operatöringrepp krävs. På så sätt förhindras de normala begränsningarna som personalscheman utgör, vilket ger ökad driftstid. Man slipper dessutom slitaget vid manuella åtgärder.

Omvandla data till insikter för beslutsfattande.
Data utgör hjärtat i en effektiv verksamhet. Det är därför vi erbjuder ett antal olika programvarualternativ för att samla in och analysera driftsdata. Vi har till exempel telematiska lösningar som samlar ihop, jämför och delar utrustningsdata som hjälper dig att upptäcka områden som kan förbättras.
Vår programvara för situationsmedvetenhet i realtid spårar allt från utrustning till anställda, oavsett om du letar efter närmaste pump för att tanka en maskin eller vill kontrollera att all personal har tagit sig till ett angivet säkerhetsområde vid nödfall.
Two male employees looking at computer screens in Epiroc Control Tower
Maximera maskinens drifttid med en skalbar genomförandeplan.
Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en steg-för-steg-plan som är skräddarsydd för en automatiserad lösning och ett informationshanteringssystem som baseras på din situation och dina optimeringsmål.

Öppna upp för produktionsökningar genom interoperabilitet.
Som en del av vår strävan att utveckla teknik och innovation för framtiden har vi utökat vårt interoperabilitetsplattform med öppna och agnostiska lösningar för att integrera utrustning, processer och system.
Våra APIer har fördefinierade gränssnitt som gör att data samlas in och omvandlas till värdefulla insikter.

Se några av våra automationslösningar

Scooptram Automation Regular

Loading...

Självgående Pit Viper-borrar från Epiroc i Peñasquito i Mexiko

Förbättrad säkerhet och produktivitet är två av de många fördelar som Goldcorp har upplevt sedan man bytt från manuella borrmaskiner till Epirocs självgående borriggar.

Före den 1 januari 2018 drevs Epiroc under varumärket ”Atlas Copco”.

Loading...

Dynamic Tunneling Package

Loading...

Kundberättelser