Automation och informationshantering

Vi tillhandahåller lösningar som ökar utnyttjandet och produktiviteten inom gruv- och infrastrukturindustrin.

Kontakt

Datadrivna beslut

Skicka information mellan tillgångar och system till rätt plats och vid rätt tidpunkt.

Kopplar samman system, människor och tillgångar

Dela värdefull insikt som ger gradvisa förbättringar för att maximera produktiviteten.

Optimering genom automatisering

Koppla samman fristående enheter för en smartare, integrerad drift som ökar effektiviteten.

6th Sense

Loading...

Öka precision och säkerhet med automatiserade maskinfunktioner.
Vi har anpassat vissa produkter genom att automatisera funktioner som att lägga till borrör eller byta borrkronor. Funktioner såsom automatisk nivåreglering och borrstoppskydd är också integrerade med bibehållen precision och säkerhet.

En ny relation mellan förare och maskin genom fjärrstyrning.
Plattformar som vårt RCS (Rig Control System) gör att maskinerna kan fjärrmanövreras med en kontrollpanel som övervakar lokala sensorer och kameror. Föraren kan placeras i ett säkert och komfortabelt kontrollrum på avstånd från farliga områden.   

Anslutningsmöjligheter och automatisering för att öka utrustningens produktivitet.
Vi kan nu integrera smarta, anslutna maskiner, programmerade för att till exempel slutföra en exakt borrsekvens. Maskinsensorer uppmärksammar kontrollrummet på eventuella hinder eller om ett operatöringrepp krävs. På så sätt förhindras de normala begränsningarna som personalscheman utgör, vilket ger ökad driftstid. Man slipper dessutom slitaget vid manuella åtgärder.

Omvandla data till insikter för beslutsfattande.
Data utgör hjärtat i en effektiv verksamhet. Det är därför vi erbjuder ett antal olika programvarualternativ för att samla in och analysera driftsdata. Vi har till exempel telematiska lösningar som samlar ihop, jämför och delar utrustningsdata som hjälper dig att upptäcka områden som kan förbättras.
Vår programvara för situationsmedvetenhet i realtid spårar allt från utrustning till anställda, oavsett om du letar efter närmaste pump för att tanka en maskin eller vill kontrollera att all personal har tagit sig till ett angivet säkerhetsområde vid nödfall.

Two male employees looking at computer screens in Epiroc Control Tower

Maximera maskinens drifttid med en skalbar genomförandeplan.
Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en steg-för-steg-plan som är skräddarsydd för en automatiserad lösning och ett informationshanteringssystem som baseras på din situation och dina optimeringsmål.

Öppna upp för produktionsökningar genom interoperabilitet.
Som en del av vår strävan att utveckla teknik och innovation för framtiden har vi utökat vårt interoperabilitetsplattform med öppna och agnostiska lösningar för att integrera utrustning, processer och system.
Våra APIer har fördefinierade gränssnitt som gör att data samlas in och omvandlas till värdefulla insikter.

Explore some of our automation solutions

Scooptram Automation Regular

Loading...

Självgående Pit Viper-borrar från Epiroc i Peñasquito i Mexiko

Förbättrad säkerhet och produktivitet är två av de många fördelar som Goldcorp har upplevt sedan man bytt från manuella borrmaskiner till Epirocs självgående borriggar.

Före den 1 januari 2018 drevs Epiroc under varumärket ”Atlas Copco”.

Loading...

Dynamic Tunneling Package

Loading...

Kundberättelser