Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Reman Program work area

Förbättrad konstruktion av delar och ökad livslängd

Renoveringsprogrammet är ett alternativ till nya delar, lokala serviceutbytesprogram och reparations- och returservice. Det är en bytesrelaterad försäljningstransaktion som innebär att kunden måste returnera en använd kärndel till det lokala Epiroc-företaget i utbyte mot en renoverad del. 

 

Renoveringsprogrammet kan spela en viktig roll i att ge maskinen konkurrenskraftiga livscykelkostnader. Programmet erbjuder kunderna ett billigare alternativ för inköp av nya delar samtidigt som högsta möjliga tillgänglighet och tillförlitlighet bibehålls.

 

Delarna i renoveringsprogrammet uppgraderas i toppmoderna, specialbyggda anläggningar så att de senaste OEM-utvecklade förbätttringarna inkluderas. När delarna har renoverats i enlighet med de striktaste standarderna specialtestas de för att garantera högsta möjliga produktkvalitet och längsta möjliga livslängd.

 

Renoveringsprogrammet förbättrar delarnas konstruktion och ökar livslängden genom att ett feedbackprogram för kontinuerlig förbättring tillämpas på varje använd del i syfte att identifiera förbättringsmöjligheter. Genom programmet uppnår vi önskat resultat i form av förbättrad tillförlitlighet och prognostiserad förutsägbarhet, vilket resulterar i lagerhållning av anpassade delar.

 

Vi utvecklar ständigt vårt tjänsteutbud för att möta efterfrågan på marknaden. Kontakta din lokala Epiroc-representant för information om vad som finns tillgängligt för din maskinmodell på din marknad.

Nedladdningar

Reman solutions product group illustration