Stigortsborrigg Easer L i drift

Stigortsborrningsutrustning

Epirocs sortiment av Robbins-stigortsborrmaskiner omfattar modeller för stigortsborrning, uppåtgående stigfullborrning och nedåtgående upprymning.

Kontakta oss

Maskiner för stigortsborrning

Epirocs sortiment av stigortsborrmaskiner omfattar modeller för såväl konventionell stigortsborrning och uppåtgående stigfullborrning som nedåtgående upprymning och täcker diametrar från 0,5 m upp till över 6 m. Maskinerna används både inom tillämpningar för väg- och vattenbyggnad och gruvbrytning vid borrning av schakt för ventilation, dränering, tappningsorter, återfyllning, uppfordring, slitshål och tilloppstuber för vattenkraftverk. Funktionerna omfattar borrörshantering för enkel och säker rörhantering såväl som det datoriserade riggstyrsystemet, RCS, som förbättrar noggrannheten vid borrning, utrustningens tillförlitlighet och servicevänligheten.

Säkerhet under jord

Föraren kan bekvämt fjärrstyra borrningen från ett säkert avstånd ovan jord. Detta minskar risken för trötthet och ökar produktionstiden.

Flexibel borrning

Våra stigortsborrningsmaskiner installeras snabbt och enkelt. Det enskilda aggregatet kan användas för flera behov, vilket minskar dina kostnader.

Snabb och enkel installation

Installationen går snabbt och enkelt så att du kan maximera produktionstiden.