Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Operatör med stigortsborrningsmaskinen Robbins 34RH vid underjordisk gruvdrift

Stigortsborrningsutrustning

Epirocs sortiment av Robbins stigortsborrmaskiner omfattar modeller för stigortsborrning, uppåtgående stigfullborrning och nedåtgående upprymning.

Kontakta oss

Underjordsborrar för uppåtgående stigfullborrning och schaktborrning

Epirocs sortiment av stigortsborrmaskiner omfattar modeller för såväl konventionell stigortsborrning och uppåtgående stigfullborrning som nedåtgående upprymning och täcker diametrar från 0,5°meter upp till över 6°meter.  Borrmaskinerna används både inom tillämpningar för väg- och vattenbyggnad och gruvbrytning vidborrning av schakt för ventilation, dränering, tappningsorter, återfyllning, uppfordring, slitshål och tilloppstuber för vattenkraftverk. Funktionerna omfattar borrörshantering för enkel och säker rörhantering såväl som det datoriserade riggstyrsystemet, RCS, som förbättrar noggrannheten vid borrning, utrustningens tillförlitlighet och servicevänligheten hos stigortsborrmaskinerna. Funktionerna omfattar bland annat borrörshantering för enkel och säker rörhantering samt ett datoriserat riggstyrsystem, RCS, som förbättrar borrningens noggrannhet, utrustningens tillförlitlighet och stigorrtsborrmaskinernas servicerbarhet.

Säkerhet under jord

Föraren kan bekvämt fjärrstyra stigortsborrningen från ett säkert avstånd ovan jord. Detta minskar risken för trötthet och ökar produktionstiden.

Mångsidig borrning

Våra borriggar sänker kostnaderna genom snabb och enkel installation, vilket ger dig mer flexibilitet med en rigg.

Snabb och enkel inställning

Installationen av stigortsborrmaskinerna från Epiroc är snabb och enkel för att maximera din produktionstid.