Operatör med stigortsborrningsmaskinen Robbins 34RH vid underjordisk gruvdrift

Stigortsborrningsutrustning

Epirocs sortiment av Robbins stigortsborrmaskiner omfattar modeller för stigortsborrning, uppåtgående stigfullborrning och nedåtgående upprymning.

Kontakta oss

Underjordsborrar för uppåtgående stigfullborrning och schaktborrning

Epirocs sortiment av stigortsborrmaskiner omfattar modeller för såväl konventionell stigortsborrning och uppåtgående stigfullborrning som nedåtgående upprymning och täcker diametrar från 0,5 meter upp till över 6 meter. Borrmaskinerna används både inom tillämpningar för väg- och vattenbyggnad och gruvbrytning vid borrning av schakt för ventilation, dränering, tappningsorter, återfyllning, uppfordring, slitshål och tilloppstuber för vattenkraftverk. Funktionerna omfattar borrörshantering för enkel och säker rörhantering såväl som det datoriserade riggstyrsystemet, RCS, som förbättrar noggrannheten vid borrning, utrustningens tillförlitlighet och servicevänligheten hos stigortsborrmaskinerna.

Säkerhet under jord

Föraren kan bekvämt fjärrstyra stigortsborrningen från ett säkert avstånd ovan jord. Detta minskar risken för trötthet och ökar produktionstiden.

Flexibel borrning

Våra borriggar sänker kostnaderna genom snabb och enkel installation, vilket ger dig mer flexibilitet med en rigg.

Snabb och enkel installation

Installationen av stigortsborrmaskinerna från Epiroc är snabb och enkel för att maximera din produktionstid.