Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Simba S7 playing pool in underground mine

Produktionsborrningsaggregat

Epirocs Simba-borraggregat för långhålsborrning erbjuder olika matningslängder, positioneringskonfigurationer, bergborrmaskiner och automatiserade tillvalsfunktioner för underjordisk produktionsborrning.

Kontakta oss

Riggar för långhålsborrning

Epirocs rigg för långhålsborrning används vid produktionsborrning i underjordiska gruvbrytningstillämpningar. Tack vare en mängd olika matarlängder, positioneringskonfigurationer, bergborrmaskiner och ett omfattande tillvalsprogram erbjuder vi den optimala riggen för långhålsborrning för vilken tillämpning som helst. Det datoriserade riggstyrsystemet, RCS, erbjuder olika nivåer av automatisering. Du kan lägga till alternativ, till exempel en borrkroneväxlare, installationsverktyg för flänsade rör och till och med automatisk flerhålsborrning. Det senast lanserade tillvalet är en fjärrfunktion som ger en extra säkerhetsfördel vid borrning och användning av maskinen.

Ökad produktivitet

Epirocs produktionsborrningsaggregat är framtagna för snabb positionering på plats och exakt hålplacering för att öka produktionen.

Mer exakt borrning

Simba-serien av underjordsborriggar erbjuder hållbara lösningar med hög precision för långhålsborrning.

Automatiserad borrning

Lägg till de automatiserade funktioner du behöver för säkrare, mer exakt och lönsammare underjordisk borrning.

0:00
|
Progress: 0%
Loading...