Produktbeskrivning

Inom många gruv- och bergbrytningstillämpningar kan miljömässiga parametrar ändras och kraven på utrustningen påverkas. Dessutom kan kraven på utrustningen ändras när utrustningen flyttas från en plats till en annan. Vi erbjuder kunderna lösningen för att anpassa sin utrustning när detta inträffar, med en specialanpassad ombyggnad.

Vi förbättrar ständigt vårt tjänsteutbud för att möta efterfrågan på marknaden. Kontakta din lokala kundtjänst för Epiroc för information om vad som finns tillgängligt för din maskinmodell på din marknad.