Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Scooptram ST14 Battery, Boomer E2 Battery and Minetruck MT42 Battery 3D render, front view in underground mine

Den utsläppsfria maskinparken

En elektrisk batteridriven maskinpark innebär besparingar på underhåll, ventilation och kylning. Det är också en bra möjlighet att minimera miljöpåverkan och skapa en sundare arbetsmiljö för gruvarbetare överallt.

Kontakta oss

En genomgripande förändring av drivmedel som förändrar allt

Vi ligger i täten i arbetet mot en hållbar utveckling inom gruvbrytning med hjälp av batteridriven, utsläppsfri utrustning. Baserat på vår långa erfarenhet har vi utökat vårt beprövade batterisortiment och den utsläppsfria maskinparken för arbete underjord med andra generationens lastare, gruvtruckar och riggar för tunneldrivning, produktionsborrning och bergförstärkning. De nya batterierna följer CE-standarderna och kan omfattas av en ny batteriserviceplan.

 

 

Fördelarna med elektriska batteridrivna maskiner

Minetruck MT42 Battery bidrar till förbättring

En elektrisk batteridriven  maskinpark är en bra möjlighet att  minimera miljöpåverkan och skapa en sundare  arbetsmiljö.  Batteridrivna elektriska  maskiner innebär förbättringar vad gäller  energi, underhåll, ventilation,  kylning och personalens hälsa. De är dessutom pålitliga, tåliga, ytterst produktiva och har utmärkta prestanda. 

 

De CE-märkta batterierna har ett inbyggt säkerhetssystem i flera  nivåer, allt från cellernas konstruktion  till en deformationszon. Alla elektriska komponenter är  underhållsfria vilket ger längre serviceintervall.

Sänk ventilationskostnaderna

Sänk ventilationskostnaderna med batteridrivna maskiner
En av de största kostnaderna för många  gruvföretag är dieseldriven ventilation. Använder  man i stället elektriska maskiner kan man som minst halvera  denna kostnad. Elektrisk utrustning som heller  inte blir så varm under drift öppnar  också möjligheter för nya och effektivare underjordiska gruvbrytningsmetoder. Med utrustning  som inte är dieseldriven kan man   förändra gruvans infrastruktur radikalt för  att sänka driftkostnaderna och  öka produktiviteten.  Våra nya CE-märkta batterier har ett inbyggt  säkerhetssystem i flera nivåer, allt  från cellernas konstruktion till en deformationszon. Batterierna har  hög energitäthet och laddas antingen  genom anslutning till elnätet medan maskinen  inte används eller så kan de  enkelt bytas ut för kontinuerlig användning.

Scooptram ST7 Battery i det andinska höglandet i Peru

Loading...
Loading...

Äkta nollvision

Loading...

Nollutsläpp

En elektrisk batteridriven maskinpark är en bra möjlighet att minimera miljöpåverkan och skapa en sundare arbetsmiljö.

Betydande besparingar

Elektriska batteridrivna maskiner innebär besparingar på energi, underhåll, ventilation, kylning och personalens hälsa.

Hög produktivitet

Elektrisk batteridrivna maskiner är tillförlitliga, robusta, mycket produktiva och de presterar på topp.

Batteridrivna elektriska gruvfordon under jord

Service du kan lita på

Energi du kan lita på

Epiroc-batterier är konstruerade för maximal säkerhet, krävande förhållanden och för att vara modulbaserade. De är också certifierade enligt strikta säkerhetsstandarder.

 

All kraft du behöver

Batterier som tjänst ger ett omedelbart, sömlöst, säkert och förutsägbart teknikskifte. Vi eliminerar riskerna med att äga batterier samtidigt som man kan dra nytta av alla fördelar med eldrift. Vi tar fullt ansvar för batterierna, från certifiering till underhåll och teknikuppgraderingar, med hjälp av en verkligt cirkulär affärsmodell. 

Kundberättelser

Elfordonsrevolutionen kommer till gruvindustrin – renare maskiner minskar inte bara branschens koldioxidutsläpp, utan innebär även att arbetarna kan andas lättare.

Den globala klimatförändringen är en oerhört viktig fråga som kräver en omfattande övergång. För att skapa ett samhälle som är hållbart på lång sikt behöver vi öka andelen förnybar energi – och batterier spelar en viktig roll.

Batteribyte – Scooptram ST14

Loading...

Senaste nytt