Scooptram ST14 Battery, Boomer E2 Battery and Minetruck MT42 Battery 3D render, front view in underground mine

Den utsläppsfria maskinparken

En elektrisk batteridriven maskinpark innebär besparingar när det gäller underhåll, ventilation och kylning. Det ger även en kraftfull möjlighet att minska miljöpåverkan och skapa en hälsosammare arbetsmiljö för gruvarbetare överallt.

Kontakta oss

Ett kraftfullt byte som förändrar allt

Vi ligger i täten i arbetet mot en hållbar utveckling inom gruvbrytning med hjälp av batteridriven, utsläppsfri utrustning. Efter mer än 100 000 drifttimmar har vi utökat vårt beprövade batterisortiment och den utsläppsfria maskinparken för arbete under jord med andra generationens lastare, gruvtruckar och riggar för tunneldrivning, produktionsborrning och bergförstärkning. De nya batteripaketen följer CE-standarderna och kan omfattas av en ny batteriserviceplan.

 

 

Fördelarna med elektriska batteridrivna maskiner

Minetruck MT42 Battery innebär besparingar

En elektrisk batteridriven maskinpark ger en kraftfull möjlighet att minska miljöpåverkan och skapa en hälsosammare arbetsmiljö. Elektriska batteridrivna maskiner innebär besparingar inom områden som energi, underhåll, ventilation, kylning och personalens hälsa. De är dessutom pålitliga, tåliga, ytterst produktiva och har utmärkta prestanda. 

 

De CE-märkta batterierna har ett inbyggt säkerhetssystem i flera nivåer, allt från cellernas konstruktion till en deformationszon. Alla elektriska komponenter är underhållsfria, vilket ger längre serviceintervall.

Sänk ventilationskostnaderna

Sänk ventilationskostnaderna med batteridrivna maskiner
En av de största kostnaderna för många gruvföretag är kostnaden för dieseldriven ventilation. Använder man i stället elektriska maskiner kan man som minst halvera denna kostnad. Elektrisk utrustning som inte blir så varm under drift öppnar också upp för nya och effektivare metoder för gruvbrytning under jord. Med utrustning som inte är dieseldriven kan man förändra gruvans infrastruktur radikalt för att sänka driftskostnaderna och öka produktiviteten. Våra nya CE-märkta batterier har ett inbyggt säkerhetssystem i flera nivåer, allt från cellernas konstruktion till en deformationszon. Batterierna har hög energitäthet och laddas antingen genom anslutning till elnätet medan maskinen inte används eller så kan de enkelt bytas ut för kontinuerlig användning.

Scooptram ST7 Battery i det andinska höglandet i Peru

Loading...
Loading...

Äkta nollvision

Loading...

Noll utsläpp

En batteridriven elektrisk maskinpark ger en kraftfull möjlighet att minska miljöpåverkan och skapa en hälsosammare arbetsmiljö.

Betydande besparingar

Elektriska batteridrivna maskiner innebär besparingar inom områden som energi, underhåll, ventilation, kylning och personalens hälsa.

Hög produktivitet

Elektriska batteridrivna maskiner är tillförlitliga, robusta, mycket produktiva och de presterar på topp.

Batteridrivna elektriska gruvfordon under jord

Service du kan lita på

Energi du kan lita på

Epiroc-batterier är konstruerade för maximal säkerhet, krävande förhållanden och för att vara modulbaserade. De är även certifierade enligt strikta säkerhetsstandarder.

 

All kraft du behöver

Batterier som tjänst ger ett omedelbart, sömlöst, säkert och förutsägbart teknikskifte. Vi eliminerar riskerna med att äga batterier samtidigt som man kan dra nytta av alla fördelarna med eldrift. Vi tar fullt ansvar för batterierna, från certifiering till underhåll och teknikuppgraderingar, med hjälp av en verkligt cirkulär affärsmodell. 

Kundberättelser

Elektrifiering av gruvdrift

November 11, 2019

Elfordonsrevolutionen kommer till gruvindustrin – renare maskiner minskar inte bara branschens koldioxidutsläpp, utan innebär även att arbetarna kan andas lättare.

Den globala klimatförändringen är en oerhört viktig fråga som kräver en omfattande övergång. För att skapa ett samhälle som är hållbart på lång sikt behöver vi öka andelen förnybar energi – och batterier spelar en viktig roll.

Batteribyte – Scooptram ST14

Loading...

Senaste nytt