Minetruck MT42

Dieseltruckar

Med kapaciteter från 20 till 65 ton erbjuder Epiroc ett brett utbud av truckar som uppfyller dina transportbehov inom gruvdrift och tunneldrivning. Från storskalig utveckling till smalmalmsbrytning har vi trucken som ökar din produktivitet.

Kontakta oss

Gruvtruckar

Epirocs sortiment av gruvtruckar för tillämpningar inom gruvbrytning under jord och tunneldrivning omfattar modeller med transportkapaciteter på 20 till 65 ton. Atlas Copcos underjordstruckar har ett högt effekt/viktförhållande för god fart i branta lutningar. Det datoriserade riggstyrsystemet, RCS, ger serviceinformation och diagnostik som loggas och visas på skärmen i hytten.

Fokus på säkerhet

Våra truckar är byggda med säkerhet och enkel hantering i åtanke. Säkerhetsfunktioner som standard och bekväma arbetsförhållanden bidrar till ökad produktion.

Nytänkande under jord

Riggstyrsystemet använder smarta funktioner för att förlänga livslängden hos din truck. Samtidigt blir dina underjordstransporter både säkrare och produktivare.

Pålitliga lösningar

Våra lättmanövrerade gruvtruckar är byggda med pålitliga system och komponenter som prövats och testats under många års användning i verklig drift.