Effektiva transporter under jord

Konstruerade med säkerhet, produktivitet och komfort i åtanke för transporter vid större underjords- och anläggningsarbeten. Den inbyggda tillförlitligheten i kombination med högre kapacitet och hög ramphastighet leder till dramatiskt ökad produktivitet. För att förbättra energieffektiviteten har vi sänkt bränsleförbrukningen och minskat driftskostnaderna.

Hämta