Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

När du köper utrustning från Epiroc kan du räkna med att vi står för både kvalitet och produktivitet. För att behålla den höga nivån är det viktigt att du använder maskindelar som konstrueras och tillverkas på samma sätt som de ursprungliga delarna.

Endast originalreservdelar går igenom samma rigorösa kvalitetssäkring som de som monteras på din utrustning från fabriken. Att använda originalreservdelar innebär hög tillgänglighet och maximala prestanda över en lång tid.

Sats för förbyggande underhåll

Varje grävmaskinstillbehör är tillverkat med delar som utsätts för slitage under drift. Slitaget beror på många variabler, inklusive sättet tillbehöret används på, materialet som du arbetar med och grävmaskinens typ. En sliten del kan påverka maskinens prestanda och även bli orsaken till större haverier. Epiroc rekommenderar därför att du kontrollerar din utrustning regelbundet, att du noga följer underhållsschemat och är uppmärksam på gränsvärden för slitage.

Satsen för förebyggande underhåll innehåller en uppsättning slitdelar som täcker de flesta av grävmaskinstillbehörets normala servicebehov och som är anpassad till underhållsschemat för tillbehöret.

Reparationssatser

För de sällsynta fall då en del inte fungerar eller går sönder har Epiroc skapat reparations- och renoveringssatser som underlättar identifiering av delar och minimerar stilleståndstid.
Kit blades combi cutter U version

Blades combi cutter U version kit

Kit blades BP

Blades bulk pulverizers kit