Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Produktbeskrivning

Uppgraderingen av utluftningsventilen är en tilläggskomponent för befintlig utrustning för ovanjordsborrning med system för omvänd spolning (RC). Den ger extra funktionalitet för kontinuerlig och problemfri drift vid borrning under svåra förhållanden.

När utluftningsventilen aktiveras kan operatören rensa ut blockeringar i innerrör eller borrkrona och/eller rensa ut material från borrhålet utan att stänga av borrningsluften eller koppla bort borrsträngen.