Pulverizers top banner

Hydrauliska pulveriserare

Våra DP-demoleringspulveriserare är först och främst utvecklade för rivning av betong och armeringsjärn, men de är även en perfekt kombination av demoleringsverktyg och pulveriserare för schaktat material.
Våra BP-bulkpulveriserare är idealiska för sekundär rivning och ytterligare sönderdelning av armerade betongelement.

Kontakta oss

Bärare, viktklass ¹

Arbetsvikt ²

6 produkter hittades

6 produkter hittades