Stenpulveriseringsutrustning

Våra DP-demoleringspulveriserare är först och främst avsedda för rivning av betong och armeringsjärn, men de kombinerar även på ett bra sätt egenskaperna hos demoleringsverktyg och grävmaskinspulveriserare.

Tack vare den vinklade formen passar vår BP-bulkpulveriserare perfekt för sekundär rivning och ytterligare sönderdelning av armerade betongelement.

Bärare, viktklass ¹

Arbetsvikt ²

6 produkter hittades

6 produkter hittades