Scooptram EST1030

Elektriska underjordslastare

I dag tycks kanske inte fördelarna särskilt stora med att välja eldrift i stället för diesel. Men säkrare arbetsförhållanden, bättre anseende i samhället i förening med sänkta driftskostnader leder till något riktigt stort.

Kontakta oss

Elektriska underjordslastare

Noll underjordsutsläpp, renare luft, mindre buller och lägre värmeutveckling är bara några av fördelarna med byte till batteridrift. Lägg till lägre driftkostnader för de eldrivna hjullastarna så blir erbjudandet ännu mer intressant.

Bättre för världen

Mindre luftföroreningar, både på och utanför anläggningen gör det lättare att uppnå miljökraven samtidigt som du förbättrar ditt anseende i samhället.

Renare och svalare gruvor

Att eliminera dieselutsläppen ger renare och svalare luft i gruvan. Det ökar de anställdas trivsel och produktivitet, samtidigt som ventilationskostnaderna minskar.

Lägre driftskostnader

Behovet av ventilation under jord minskar när utsläppen försvunnit. I det långa loppet kommer de minskade ventilationskostnaderna att ge massiv avkastning på din investering.