Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Nytänk kring gruvdriftens framtid

16 augusti 2023

Epiroc har inlett ett nytt samarbete med det chilenska företaget Codelco för att gemensamt utveckla lösningar på de utmaningar som världens ledande kopparproducent ställs inför i sina största gruvor.

Gonzalo Ramírez Troxler, Corporate Innovation Director, Codelco

Codelco och Epiroc har slagit sig samman för att utarbeta de bästa metoderna för att tackla de många utmaningar som det chilenska företaget ställs inför inom sina enorma gruvverksamheter. I samband med att företaget nu investerar i ytterligare ett halvt sekels produktion vill man ha Epirocs input i arbetet med att minska miljöpåverkan, automatisera driften och minska de risker som är förknippade med gruvbrytning. Mining & Construction satte sig ned med Codelcos Gonzalo Ramírez Troxler, Corporate Innovation Director for Decarbonization of Processes, och Epirocs Lars Bergkvist, Customer Success Manager, för att prata om hur det nya samarbetet kan bana väg för framtidens gruvdrift.

 

GONZALORAMIREZ: Vi kontaktade Epiroc för att berätta om de utmaningar vi stod inför i våra gruvor och bjuda in dem att brainstorma tillsammans med oss. Epiroc har en mycket intressant produktportfölj inom bland annat automation, elektrifiering och digitalisering. Vi har länge varit partners i den meningen att vi köper och använder era produkter, men nu vill vi fundera över framtiden tillsammans med er.”

Vilka specifika utmaningar var det ni tänkte på?

GR: ”Vi strävar efter att nå vissa milstolpar i framtiden när det gäller hållbarhet, och det innebär elektrifiering. Vi vill också att våra medarbetare ska slippa arbeta i de riskfyllda områdena – det vill säga att det även innebär automation. En specifik utmaning för Codelco är att vi vill utföra brytning i de djupare delarna av våra gruvor, vilket är mycket svårt på grund av de geologiska begränsningarna. Vi vill alltså undanröja det hindret och tillsammans med Epiroc fundera över hur Codelcos framtid kan komma att se ut. Hur kan vi anpassa Epirocs FoU-plan till våra FoU-behov?"

 

Hur kan Epiroc hjälpa till?

LARS BERGKVIST: ”Codelco har en ganska aggressiv färdplan för att elektrifiera vår maskinpark fram till 2030, och vi tror att vi verkligen ligger i framkant inom det området. Därför är vi i inledningsskedet av att testa en helt eldriven LHD-lastmaskin (lastning, transport, tippning) vid El Teniente. När vi väl börjar se resultat kommer vi att kunna diskutera kommande steg. Detta skiljer sig mycket från standardmodellen, där man lägger en beställning, får ett leveransdatum och maskinen dyker upp. Men våra investeringar inom automation, elektrifiering och informationshantering kräver att vi förstår mer om hela processen och hur vi kan stödja förändringshantering och implementering. Vi vill bli allt mer involverade i den delen.”

 

Är det vanligt att ni arbetar så här med kunder?

LB: ”Vi arbetar inte så här med alla. Det finns en utvald kundgrupp som vi har strategiska samarbeten med. Det samförståndsavtal som vi har ingått med Codelco innehåller de vägledande principerna för vart arbetet ska ta vägen. Och vi gillar verkligen tillvägagångssättet. Det här partnerskapet kan leda till många samarbetsprojekt."

 

GR: ”Vi påbörjade de allra första samtalen för ett år sedan genom att utbyta information. Det är första steget. Var befinner ni er? Var vill ni befinna er? Hur ser era behov ut? Och vad har ni att erbjuda från er sida på kort, medellång 

och lång sikt? Vi har redan gjort framsteg i vissa specifika projekt, som t.ex. testningen av LHD-lastmaskinen. Det är ett mycket kortsiktigt projekt, men vi utforskar hur vi kan bygga vidare därifrån eller utveckla nya projekt som involverar olika områden inom Codelco och se var det finns en matchning. Vi förväntar oss att ha en omfattande portfölj med projekt på såväl kort och medellång som lång sikt.”

 

LB: ”En mycket viktig aspekt är djupet i relationen mellan Codelco och Epiroc. Långt innan samförståndsavtalet ingicks hade ett stort förtroende byggts upp på båda sidor. Och det sambandet ledde till att vi förstod att våra värderingar och vår vision vad gäller säkerhet och hållbarhet stämde överens. Men att genomföra ett sådant här projekt ihop sätter också defintivt relationen på prov. Kan vi leverera delarna? Hur hanterar vi utrustningsfel? Man förlitar sig väldigt mycket på oss, och därför är det viktigt att man får veta hur vi gör för att se till att allt går så smidigt som möjligt.”

Lars Bergkvist, Customer Success Manager, Epiroc

Innebär det här en stor förändring av Codelcos sätt att skapa innovation?

GR: ”Ja. Codelco har varit ett mycket innovativt företag inom gruvindustrin i många år. Men tidigare var vi väldigt slutna och försökte göra allt internt. Vi tog oss ut på marknaden mycket senare på den tiden, ofta bara för att upptäcka att någon redan hade hunnit tillverka det vi hade designat. I dag går vi ut med behov i stället för färdiga lösningar, och vår viktigaste uppgift är att aktivera ekosystemet för att få hjälp med att hitta lösningar som kan uppfylla de här behoven.”

 

Vad ser du framför dig att partnerskapet kommer att handla om utöver den tidigare nämnda lastmaskinstestningen?

LB: ”De fem viktigaste fokusområdena i samförståndsavtalet är hållbarhet, gruvdrift, elektrifiering, informationshantering och automation. Vi ser framför oss att vi kan vara involverade i alla fem. Frågan är på vilket sätt vi kommer att vara involverade. Var hittar vi synergierna? Företag pratar ofta om att hitta win-win-lösningar, men i det här fallet handlar det verkligen om att vi är bättre tillsammans, eller hur? Ni påverkar oss och vi kan påverka er. Ibland tar vi för givet att vi har alla dessa produkter och utgår från att våra kunder vet allt om dem. Epiroc har många lösningar som kan lösa era problem, men vi kanske kan bli bättre på att visa vilka fördelar och värden de kan innebära för en kund som Codelco. Generellt sett när det gäller teknik blir det dyrare när man går upp från en nivå till en annan. Men man kan inte bara titta på priset på varje enskild artikel eller priset per ton. Man måste sätta in det i ett större sammanhang.” 

Internationell 2023 Kundberättelse Scooptram ST14 Battery

I fokus: Codelco-Chile Chiles Corporación Nacional del Cobre (Codelco) är världens största kopparproducent, och företagets gruva El Teniente är världens största underjordiska koppargruva. Efter mer än ett sekels oavbruten drift satsar Codelco nu flera miljarder dollar för att utöka gruvans livslängd med ytterligare 50 år eller mer. • 16 000 direkt anställda • Grundades genom nationalisering av USA-ägda koppargruvor 1971 • EBITDA: 10,4 miljarder USD (2021)