Multi grapple top banner

Multigripdon för grävmaskiner

Tack vare deras särskilt robusta konstruktion är våra hydrauliska MG-gripdon lämpliga för sortering och lastning av rivningsmaterial liksom för att riva lätta byggnader såsom murverks- eller träkonstruktioner.

Kontakta oss

Bärare, viktklass ¹

Arbetsvikt (roterande version) ²

13 produkter hittades

13 produkter hittades