Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Multigripdon MG 1000

Multigripdon för grävmaskiner

Tack vare deras särskilt robusta konstruktion är våra hydrauliska MG-gripdon lämpliga för sortering och lastning av rivningsmaterial liksom för att riva lätta byggnader såsom murverks- eller träkonstruktioner.

Kontakta oss

Gripdonstillbehör för grävmaskiner

Gripar för rivning och sortering är allsidiga verktyg för demolering, sortering och lastning av alla typer av material. Namnet multigripdon är en ganska bra beskrivning av dem. Den grundläggande strukturen är ganska enkel och likartad för alla varumärken: en fast huvuddel med två rörliga käftar i båda ändarna av ramen. Käftarna drivs av en eller två hydraulcylindrar och är förbundna med en stålstång så att de rör sig simultant. För tunga arbeten är dessa hydrauliska gripdon alltid utrustade med en kraftfull hydraulisk rotationsenhet, men för lätta lastnings- och sorteringsjobb kan en tiltrotationsenhet ersätta den.

Tillbehör till våra roterande gripar

För att göra våra hydrauliska gripar ännu mer mångsidiga kan de utrustas med olika tillbehör för olika arbeten. Några av de vanligaste är stålplattor som gör dem till gripskopor, samt tänder för berghantering.

Bärare, viktklass

Service weight (rotation version) ²

Service weight (non rotation) ²

13 hittade produkter

13 hittade produkter