Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Multigrip MG 1000

Multigripdon för grävmaskiner

Tack vare deras särskilt robusta konstruktion är våra hydrauliska MG-gripdon lämpliga för sortering och lastning av rivningsmaterial liksom för att riva lätta byggnader såsom murverks- eller träkonstruktioner.

Kontakta oss

Gripdonstillbehör för grävmaskiner

Rivnings- och sorteringsgripar är rena universalverktyg när det kommer till rivning, sortering och lastning av alla typer av material. Namnet multigrip beskriver dem väl. Grundkonstruktionen är ganska enkel och likartad för alla tillverkare: en styv huvudkropp med två rörliga käftar monterade på ramens båda ändar. Käftarna drivs av en eller två hydraulcylindrar och är hopkopplade med en stålstång så att de rör sig samtidigt. För tunga arbeten är dessa hydrauliska gripar alltid utrustade med en kraftfull hydraulisk rotationsenhet, men för lätta lastnings- och sorteringsjobb kan en tiltrotationsenhet ersätta den.

Tillbehör till våra roterande gripar

För att göra våra hydrauliska gripar ännu mer mångsidiga kan de utrustas med olika tillbehör för olika arbeten. Några av de vanligaste är stålplattor som gör dem till en gripskopor, samt tänder för berghantering.

Bärare, viktklass

Service weight (rotation version) ²

13 hittade produkter

13 hittade produkter