Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Minetruck Automation station 6th sense pattern

Automatisering och informationshantering under jord

Vi hjälper våra kunder att få till en effektiv process från fast berg under jord till krossad malm på marken. Våra lösningar för automatisering och informationshantering ökar säkerheten och produktiviteten.

Kontakt

Digitaliseringen kräver ett nytt arbetssätt. Våra kunder behöver människor, processer och teknik för att synkronisera. Vi kallar det 6th Sense. 6th Sense är Epirocs sätt att optimera våra kunders värdekedja genom automatisering, systemintegration och informationshantering – vilket möjliggör smart, säker och sömlös drift.

Våra 6th Sense-lösningar för underjordsdrift

Insikt är utgångspunkten

Transparent information som underlag för bra beslut
Mobilaris Onboard tablet

Data är en nyckel i vår moderna värld. Idag genereras massiva datamängder i den dagliga verksamheten. Alla dessa data är bara värda något om de hämtas, lagras och analyseras vid rätt tidpunkt.

 

6th Sense Insight är en produktfamilj som innehåller lösningar för att samla in, överföra, lagra, visualisera och analysera data och omvandla dem till användbar information för datadrivet beslutsfattande.

 

Produktfamiljen 6th Sense Insight omfattar My Epiroc, Telematik, Analyser, Fjärråtkomst till rigg, Underground Manager 2.0, Mätning under borrningens gång.

 

Kontrollera nästa nivå

Öka produktiviteten på ett säkert, konsekvent och förutsägbart sätt
Close-up of antenna integrated radio from Scooptram Automation Regular machine kit

Automatiserad och fjärrstyrd drift kan öka produktiviteten och samtidigt förbättra säkerheten. Det kan också öka enhetligheten i den dagliga driften, samtidigt som det ger förutsägbara resultat.

 

6th Sense Control är en produktfamilj som kombinerar olika funktioner och produktpaket för att förbättra process- och maskinstyrning på ett säkert, konsekvent och tillförlitligt sätt. 

 

Produktfamiljen 6th Sense Control omfattar Scooptram Radio Remote Control, Scooptram Automation Single Machine, Scooptram Automation Multi Machine, Minetruck Automation, Collision Avoidance Interface, Avancerad bomstyrning, Boomer fjärrobservation, Production Drilling Teleremote, Dynamic Tunneling Package, Navigering, Drill Tracker.

 

Optimera genom att frigöra potentialen

Högre effektivitet och utnyttjandegrad
Minetruck MT 65

Optimering gör att processer kan utföras och att utrustningen kan drivas med full potential genom förbättrad effektivitet och högre utnyttjandegrad.

 

6th Sense Optimize är en produktfamilj som erbjuder tjänster och produktpaket som underlättar processoptimering.

 

Produktfamiljen 6th Sense Optimize omfattar High Performance Development, Stope Optimization, Transport Loop Optimization och tjänster för applikationsexpertis.

I vårt utbud för underjordsdrift hittar du smarta, uppkopplade produkter – och de kunskaper, verktyg och partners du behöver för att ta kontroll över din verksamhet på ett helt nytt sätt.

Loading...
Loading...

Kundberättelser

Här och nu

2020 Jan 30

Mobilaris Mining Intelligence gör gruvdriften effektivare genom att utrustningen spåras i realtid. Vid zink- och koppargruvan 777 i norra Kanada höjer den nya Epiroc-tekniken Hudbays utlastningshastighet.

Norska entreprenören Veidekke delar sina erfarenheter av paketet för dynamisk tunneldrivning, och förklarar hur programvarufunktionen gör att de kan generera borrplaner vid tunnelgaveln.