Automation and information underground

Automation och informationshantering under jord

Vi hjälper våra kunder att effektivisera sina processer, från det fasta berget under jord till den krossade malmen uppe på marken. Våra lösningar för automation och informationshantering förbättrar både säkerhet och produktivitet.

Kontakt

Digitaliseringen gör att vi måste hitta nya sätt att arbeta. Våra kunder kräver att personal, processer och teknik ska vara synkroniserade. Vi kallar det för 6th Sense. 6th Sense är Epirocs sätt att optimera kundernas värdekedja via automation, systemintegration och informationshantering – och tillsammans ger det en smart, säker och smidig drift.

6th Sense i värdekedjan under jord

6th Sense Development

Med 6th Sense Development kan du optimera borr- och sprängningscyklerna vid utgrävningar i gruvan.

När arbetsledarna känner till samtliga maskiners och brottytors tillstånd kan de fatta bättre beslut som maximerar utrustningens användning och minimerar övergångstiderna.

Med 6th Sense Development kan gruv- och anläggningsprojekt få mätbart bättre produktivitet eftersom hela processen förbättras.

6th Sense Production

Filminspelning Epiroc Nacka. Behind The Scenesbilder, filmproduktion. Bilder: Per Knutsson.
6th Sense Production gör att gruvcheferna kan fatta bättre produktionsbeslut och öka utrustningens utnyttjandegrad.

Den innehållsrika produktionsmiljön drivs i realtid och spårar efterlevnad med arbetsscheman så att proaktiva arbetsledare kan begränsa effekterna av försenade aktiviteter.

Med 6th Sense Production kan du få högkvalitativa data som ger insikter i driften, bland annat jämförelser med riktvärden som kan ge värdefull information från andra delar av världen.

6th Sense Transport

6th Sense Transport förbättrar säkerheten och produktiviteten genom att gruvarbetarna kan hantera last och transport mer effektivt.

För att du ska få insyn i relevanta produktionsfaktorer måste utrustning från olika leverantörer kunna utbyta information, och dessutom måste de kommunicera med gruventreprenörens system för maskinparkshantering, planering och underhåll.

Med 6th Sense Transport kan du förbättra effektiviteten ytterligare tack vare maskinautomation och en effektivare trafikhantering.
I vårt sortiment för arbeten under jord hittar du smarta och anslutna produkter, och den kunskap, de verktyg och samarbetspartner som kan lyfta din verksamhet till en helt ny nivå.

Loading...
Loading...

Insikter

Telematiken från vårt Certiq-system skapar automatiskt nyckeltal från dina maskiner som beskriver skiftets processflöde. Genom att lägga till positionsdata från våra Mobilaris-produkter kan vi följa maskinanvändningen och tillgångarnas utnyttjandegrad. Det här minskar behovet av manuell rapportering och förbättrar nyckeltalens objektivitet.

Styrning

Den förbättrade kunskapen om situationen som insikterna ger hjälper skiftlaget att göra prioriteringar i verksamheten. När rätt maskinutrustning används på rätt sätt i rätt processer skapar det garanterat fördelar åt dig.

Optimera

Den objektiva informationen från insikterna och återkopplingen från styrningen leder naturligt vidare mot optimering. Hitta nästa åtgärd och arbeta för en kontinuerlig förbättring i driften av våra maskiner.

Loading...

Kundberättelser

Norska entreprenören Veidekke delar sina erfarenheter av paketet för dynamisk tunneldrivning, och förklarar hur programvarufunktionen gör att de kan generera borrplaner vid tunnelgaveln.